Vaccination av unga påbörjas – läkare kritiska

Folkhälsomyndigheten öppnar för att fler unga ska få covid-19-vaccin

Kampanjen att vaccinera USA:s 17 miljoner unga i åldern 12-15 år är en del av president Joe Bidens strategi att nå flockimmunitet i landet. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images


Med start i augusti kan unga från 16 år få vaccin mot covid-19. Tidigare barnläkaren Björn Hammarskjöld avråder dock från vaccinationen eftersom smittan bland barn är liten och vaccinet inte är tillräckligt testat.

Folkhälsomyndigheten, FoHM, meddelade den 14 juli att ungdomar från och med 16 år kan erbjudas vaccination mot covid-19 från vecka 32. Syftet är främst att skydda ungdomarna själva från sjukdom. Även barn ned till 12 år med särskild risk att få allvarlig covid-19 erbjuds vaccinet.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) anser att barn från 16 års ålder ska erbjudas vaccination mot covid-19 och särskilda grupper från 12 år, enligt en rapport från FoHM. Rådet skriver att beslut om vaccination måste grundas på bland annat risken för svår sjukdom, risken för att smitta andra och att själv bli smittad, det epidemiologiska läget och eventuella bieffekter av vaccinet. 

Man ska även överväga ”Barns rätt att inte utsättas för onödig behandling om denna inte är nödvändig. Här kan vaccinering (med eventuella biverkningar) vägas mot upprepad provtagning (med det obehag detta innebär).” Smer skriver även att det är rimligt att gå ned i åldrarna så länge hälsovinsterna överväger riskerna med vaccinationen.

"Sprider smitta i betydligt mindre utsträckning"

Enligt Folkhälsomyndigheten är det inte motiverat att vaccinera barn som är yngre än 16 år. Statsepidemiolog Anders Tegnell berättade om läget för TT den 7 juli.

– I stort sett alla studier talar för att barn sprider smitta i betydligt mindre utsträckning än vuxna, och det är tydligare ju yngre de är. Så ju längre ner i åldrarna man går, desto mindre smitta får man bort.

– Dessutom vet vi ju nu väldigt väl att risken för att bli allvarligt sjuk i de åldersgrupperna är mycket liten. Kombinationen av de två faktorerna gör att vi vill avvakta och se hur kunskapen utvecklas.

I en debattartikel i DN uttryckte flera forskare oro över en ökad spridning av deltavarianten av viruset i höst om Sverige inte satsar på vaccinering av barn över 12 år i sommar. Tegnell bemöter oron och säger att Storbritannien, med längst erfarenhet av deltavarianten, inte visar tecken på att den skulle ge svårare sjukdom hos barn.

Även om vi skulle få utbrott i skolor i höst menar Anders Tegnell att det inte är skäl nog till att vaccinera barn i stor skala.

– Man använder aldrig läkemedel om man inte behöver, framför allt inte till i övrigt friska människor. Det försöker man alltid undvika, säger han till TT.

Kliniska studier

I EU och Sverige har Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin Comirnaty godkänts för att ges till personer ner till 12 år. Charlotta Bergquist är vaccinkoordinator vid Läkemedelsverket.

– Den studie som ligger till grund för godkännandet är en fortsättning på den stora effektstudie som gjordes inför det första godkännandet för vuxna. De har alltså fortsatt rekryteringen i den studien med personer ner till 12 år, och samlat in data på effekt, säkerhet och immunsvar, säger hon.

Biverkningsprofilen är likartad den för vuxna, men enligt Läkemedelsverkets webbsida förekom en del av de mycket vanliga biverkningarna, som huvudvärk, frossa, ledvärk och feber, oftare hos ungdomar 12–15 år än hos vuxna.

Charlotta Bergquist, vaccinkoordinator vid Läkemedelsverket. Foto: Jeanette Hägglund

Frågan om covid-19-vaccin till barn och unga engagerar svenska läkare och forskare. I maj publicerade Göteborgsposten en debattartikel skriven av 28 läkare som anser att unga och friska inte bör vaccineras mot covid-19.

Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad akademi och filosofie licentiat i biokemi, är av samma uppfattning.

– Som jag ser på det ska vi inte vaccinera barn och ungdomar mot covid-19. De behöver det inte eftersom de nästan aldrig smittas.

Han tillägger att ungefär nio barn och unga i Sverige har dött i covid-19 och att dessa har haft allvarliga, bakomliggande sjukdomar. Generellt är han inte emot vacciner, men är kritisk till att man använder villkorligt godkända vacciner.

Läkemedelsverkets Charlotta Bergquist berättar om det pågående arbetet med covid-19-vaccinerna.

– Säkerhet bland både unga och vuxna följs upp dels genom den kliniska studie som fortfarande pågår, och andra kliniska studier. Dessutom följs rapporterade misstänkta biverkningar systematiskt upp, företagen är ålagda att göra uppföljningsstudier efter användning i befolkningen, och även andra datakällor används, till exempel olika nationella uppföljningsprogram som publiceras.

Uppgifter om långtidseffekter saknas

Som tidigare barnläkare anser Hammarskjöld att man ska säkerställa att det inte finns några allvarliga biverkningar av vaccinerna innan man använder dem. Här har man dock inte kunnat följa verkningarna kliniskt i mer än 6–7 månader och ännu kortare tid på barn.

– Så långtidseffekterna av vaccinet har man inte en susning om. Det måste man ha innan man ska börja massvaccinera. Annars är det ett försök som måste ha etiskt tillstånd.

– EMA:s krav på uppföljning innebär att injektionerna med covid-19-vaccin är en fas 3-studie som kräver eget etiktillstånd, informerat samtycke och uppföljning av varje person som injiceras. Och så sker inte idag.

Björn Hammarskjöld är assisterande professor i pediatrik vid Strömstad akademi. Foto: Privat

Han hänvisar till Helsingforsdeklarationen som säger att en läkare får använda vilken metod som helst som patienten har godkänt, även inofficiella, icke godkända metoder. Gäller det fler än en patient räknas det dock enligt etikprövningslagen som en studie och måste då prövas. 

På en förfrågan till den svenska etikprövningsnämnden fick Hammarskjöld veta att de inte har fått in någon ansökan om etisk prövning för covid-19-vaccinationerna.

– Är det inte etikprövat så får det inte användas. Svenska staten har köpt in det, utan etiskt tillstånd att använda det, men använder vaccinet i alla fall.

Han säger att det även strider mot EU:s rättighetsstadga (EURS), det traktat som Sverige som ordförandeland skrev under 2009, och den svenska grundlagen som säger att man inte får tvinga folk att ta medicinsk behandling.

Bedömer att nyttan överväger riskerna

Läkemedelsverket har en annan syn på det villkorade godkännandet av vaccinerna.

– De vacciner som fått villkorat godkännande har genomgått granskning och är inte att jämställa med ett fullständigt godkännande. Vi har bedömt att det finns tillräckliga data för att avgöra att nyttan överväger riskerna med dessa vacciner, men att vissa saker behöver kompletteras. Alla godkända läkemedel följs upp efter godkännandet och ändringar i godkännandet sker också allt eftersom nya data kommer, säger Charlotta Bergquist, vaccinkoordinator.

När villkoren är uppfyllda kan vaccinerna bli fullt godkända. Enligt Bergquist handlar det i många fall om att tillverkarna behöver skicka in ytterligare data runt tillverkningen, liksom en slutrapport för de kliniska studier som ligger till grund för godkännandet. Dessa förväntas vara klara inom ett till två år efter studiens start.

De som får symptom efter två år får inget skadestånd från staten. Jag tycker det är för kort tid. 

– Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik, Strömstad akademi

Björn Hammarskjöld är orolig över att vaccinerna ska ge skadliga långtidseffekter.

– Titta på 2009 och svininfluensan. Här har man satt en gräns på två år. De som får symptom efter två år får inget skadestånd från staten. Jag tycker det är för kort tid. Det skulle vara minst tio år för en sådan sak, i och med att man har visat att det finns långtidseffekter av svininfluensavaccinet som inte var redovisade från början.

Han syftar på de 450 personer som drabbades av narkolepsi som följd av vaccination mot svininfluensan.

– Det var även det ett i hast framtaget vaccin utan ordentliga testningar. Jag kan inte se att man har dragit några lärdomar av det.

Osäkerheter

På Läkemedelsverkets webbsida finns innehållsförteckningar till vaccinerna. Men Björn Hammarskjöld vill även veta sekvensen på mRNA-strängen. Den är dock sekretessbelagd. Men om den är patenterad så finns det inga skäl att hemlighålla den, menar han.

Hammarskjöld har även tio år av virusforskning bakom sig. Han är orolig för att beredningsmetoden, där mRNA slås samman med fettdroppar, kan ge upphov till mindre bitar av RNA, så kallat small interfering RNA, som kan stänga av eller sätta igång funktioner i cellen. Hammarskjöld förklarar att en så liten förändring i sekvensen som en bokstav av de omkring 4 000 som finns i mRNA:t kan ge ett helt annat protein.

– Det beror på sekvensen, men den vet vi inte. Allting är hemligstämplat.

Det här är en av flera osäkerheter som gör att han anser att man inte ska använda vaccinerna.

– Och framför allt inte till barn. De är vår framtid.

Enligt Läkemedelsverket testar både tillverkaren och oberoende kontrollaboratorier mRNA-integriteten på den slutliga produkten. Den ska då klara en gräns som är godkänd av myndigheterna.

 

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!

Fakta

Vaccination med Comirnaty

1131 personer i åldern 12–15 år ingick i Pfizers kliniska fas 3-studie där de fick minst en dos av Comirnaty.

I USA har vaccination av barn från 12 år pågått sedan den 12 maj. Över 3,4 miljoner barn har vaccinerats.

I Kanada har över hälften av barnen i åldern 12–17 år fått en vaccindos.

3 865 av 26 243 biverkningsrapporter för Comirnaty hade handlagts av Läkemedelsverket till och med den 14 juli.

Hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation lades nyligen till av FDA i USA och europeiska EMA som en mycket sällsynt biverkning efter vaccination med Comirnaty (Pfizer-Biontech) och Spikevax (Moderna). Tillstånden inträffade vanligen inom 14 dagar efter vaccination, oftare efter den andra dosen och hos yngre män.

Dödsfall som biverkning av vaccination: enligt uppgifter den 26 mars hade Pfizers vaccin orsakat 16,3 dödsfall per 100 000 vaccinerade i Sverige, medan motsvarande siffra för Modernas vaccin var 3,5 och för AstraZenecas 1,8.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket