Utställning om konstnärskolonin i Worpswede
Heinrich Vogeler, "Vår" (detalj), 1897. Olja på duk, 175 x 150 cm. Niedersächsische Sparkassenstiftung und Waldemar Koch Stiftung. Deponerad vid Heinrich Vogeler Stiftung Haus im Schluh Worpswede.


För första gången någonsin i Sverige görs en mer omfattande presentation av den år 1889 grundade konstnärskolonin i byn Worpswede strax utanför Bremen. Worpswedekolonin, som är Tysklands mest kända konstnärskoloni, kom att bli hemvist för ett antal framstående tyska konstnärer och författare åren kring 1900. Utställningen omfattar ca 70 verk och ger en unik möjlighet att upptäcka en i Sverige nästan helt okänd men mycket fascinerande bildvärld. I utställningen ingår verk av konstnärer som Paula Modersohn-Becker, Otto Modersohn, Heinrich Vogeler och Ottilie Reylaender.

Prins Eugens Waldemarsudde har på senare år uppmärksammat betydelsen av konstnärskolonier i det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets europeiska konstliv. Deras undersökningar av konstnärskolonier som fenomen kompletteras nu av en omfattande, egenproducerad utställning om konstnärskolonin i den tyska byn Worpswede. Utställningen är den första i Sverige att fokusera på det uttrycksfulla måleri i form av besjälade landskap, inkännande skildringar av den fattiga nordtyska bondebefolkningen, porträtt och suggestiva motiv från saga och myt som utfördes av konstnärerna i Worpswede omkring sekelskiftet 1900.

Med utställningen, som innehåller ca 60 målningar och ett antal teckningar och grafiska blad, får museets besökare en möjlighet att stifta bekantskap med en i Sverige nästan helt okänd men mycket spännande bildvärld. Paula Modersohn-Becker är i vår tid den mest uppmärksammade och namnkunniga bland Worpswedemålarna, och också den konstnär som är rikligast representerad i utställningen med 17 inlånade verk. Särskilt fokus ligger på hennes verksamma tid i Worpswede.

Andra konstnärer som visas är Otto Modersohn, Heinrich Vogeler, Ottilie Reylaender, Hans am Ende, Fritz Overbeck, Hermine Overbeck- Rohte, Fritz Mackensen och Marie Bock. Den kända poeten Rainer Maria Rilke, som viss tid ingick i konstnärskolonin i Worpswede, lyfts också fram i utställningen och dess katalog. Verken i vår utställning är inlånade från ett stort antal museer, samlingar och privatpersoner i Tyskland. Worpsweder Museumsverbund, har varit en viktig samarbetspart i det omfattande utställningsarbetet.

Heinrich Vogeler, "Vår", 1897. Olja på duk, 175 x 150 cm. Niedersächsische Sparkassenstiftung und Waldemar Koch Stiftung. Deponerad vid Heinrich Vogeler Stiftung Haus im Schluh Worpswede.

– Som museichef och curator för utställningen blev jag vid ett besök i Worpswede mycket fascinerad av platsens stämning, det omgivande flacka landskapets skira björkalléer, de stilla flytande vattendragen och av de vackra verk som tillkom i Worpswede åren kring sekelskiftet 1900, säger museichef Karin Sidén.

– Det är med stor glädje och stolthet som Waldemarsudde nu i höst låter alla museibesökare få ta del av Worpswedemålarnas stämningsfulla landskapsmotiv, psykologiskt inträngande människoskildringar och mångbottnade symbolrika sagomotiv i ett 70-tal verk som frikostigt lånats ut från ett stort antal konstmuseer och samlingar i bland annat Worpswede, Fischerhude, Bremen och andra platser i Tyskland.

Utställningen kompletteras av en rikt illustrerad katalog med artiklar av tyska, franska och svenska experter. 

Den här katten leker ”skjutlekar” med stor inlevelse – märkligt

Den här förföljelsen har pågått i 19 år – känner du till den?