loadingSärskilde utredaren Fredrik Malmberg presenterade slutbetänkandet En uppväxt fri från våld – en strategi för att bekämpa våld mot barn, den 18 januari 2023. Foto: Marko Säävälä/TT
Särskilde utredaren Fredrik Malmberg presenterade slutbetänkandet En uppväxt fri från våld – en strategi för att bekämpa våld mot barn, den 18 januari 2023. Foto: Marko Säävälä/TT
Inrikes

Utredning: Systematiskt arbete är det viktigaste

Eva Sagerfors

Ett samordnat arbete mot våld mot barn är det som har saknats, meddelade utredaren Fredrik Malmberg den 18 januari. Förslagen i utredningen fokuserar på hur befintliga strukturer kan förbättra ett allvarligt läge, bland annat med förtydligat ansvar på alla nivåer.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall tog nyligen emot utredningen ”En uppväxt fri från våld”, som hade i uppdrag att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.

– Sverige är ett av världens främsta välfärdsländer. Trots det finns det också stora problem med barn i utsatthet. Ett av den här regeringens främsta fokus är att förbättra situationen och stärka skyddet för utsatta barn, sade hon vid en pressträff.

”En uppväxt fri från våld”

Utredningen har omfattat alla former av våld mot barn, alla situationer samt allt från förebyggande arbete till barns rätt till skydd, stöd och behandling.

Barnkonventionens artikel 19 anger vad som avses med våld mot barn: alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försummelse, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Organisationer som Ecpat Sverige (ideell organisation som arbetar mot kommersiell sexuell exploatering av barn), Maskrosbarn och Glöm aldrig Pela och Fadime har bidragit till att utredningen kunnat ha en dialog med barn och unga. Bris har bistått med en enkät till barn och unga.

Förslagen till åtgärder, 59 stycken, utgår från barnkonventionen.

Strategin har fem mål som innehåller prioriterade insatsområden för att nå målen: våld mot barn ska förebyggas, utsatthet för våld ska upptäckas, barn ska få det skydd, stöd och den behandling de har rätt till, rättigheter i brottmålsprocessen ska tillgodoses, kunskaps- och metodutveckling ska stärkas.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSärskilde utredaren Fredrik Malmberg presenterade slutbetänkandet En uppväxt fri från våld – en strategi för att bekämpa våld mot barn, den 18 januari 2023. Foto: Marko Säävälä/TT
Särskilde utredaren Fredrik Malmberg presenterade slutbetänkandet En uppväxt fri från våld – en strategi för att bekämpa våld mot barn, den 18 januari 2023. Foto: Marko Säävälä/TT
Inrikes

Utredning: Systematiskt arbete är det viktigaste

Eva Sagerfors

Ett samordnat arbete mot våld mot barn är det som har saknats, meddelade utredaren Fredrik Malmberg den 18 januari. Förslagen i utredningen fokuserar på hur befintliga strukturer kan förbättra ett allvarligt läge, bland annat med förtydligat ansvar på alla nivåer.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall tog nyligen emot utredningen ”En uppväxt fri från våld”, som hade i uppdrag att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.

– Sverige är ett av världens främsta välfärdsländer. Trots det finns det också stora problem med barn i utsatthet. Ett av den här regeringens främsta fokus är att förbättra situationen och stärka skyddet för utsatta barn, sade hon vid en pressträff.

”En uppväxt fri från våld”

Utredningen har omfattat alla former av våld mot barn, alla situationer samt allt från förebyggande arbete till barns rätt till skydd, stöd och behandling.

Barnkonventionens artikel 19 anger vad som avses med våld mot barn: alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försummelse, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Organisationer som Ecpat Sverige (ideell organisation som arbetar mot kommersiell sexuell exploatering av barn), Maskrosbarn och Glöm aldrig Pela och Fadime har bidragit till att utredningen kunnat ha en dialog med barn och unga. Bris har bistått med en enkät till barn och unga.

Förslagen till åtgärder, 59 stycken, utgår från barnkonventionen.

Strategin har fem mål som innehåller prioriterade insatsområden för att nå målen: våld mot barn ska förebyggas, utsatthet för våld ska upptäckas, barn ska få det skydd, stöd och den behandling de har rätt till, rättigheter i brottmålsprocessen ska tillgodoses, kunskaps- och metodutveckling ska stärkas.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024