loadingFolkhälsomyndigheten borde göra en grundlig utredning av de underliggande orsakerna till överdödligheten. Foto: Shutterstock
Folkhälsomyndigheten borde göra en grundlig utredning av de underliggande orsakerna till överdödligheten. Foto: Shutterstock
Debatt

Utred de höga dödstalen efter pandemin

Fredrik Svahn

De höga dödstalen efter pandemin indikerar ett folkhälsoproblem i västvärlden, och inte bara bland äldre. Rapportering och granskning i media har varit sällsynt och ofullständig. Frågan är vilken eller vilka faktorer som är den underliggande orsaken. Folkhälsomyndigheten borde ha ett svar, menar teknologie doktor Fredrik Svahn.

Många länder upplever fortfarande onormalt höga dödstal i kölvattnet av pandemin, exempelvis USA, Storbritannien, Danmark och Finland. Se exempelvis Our World In Data för bra sammanställningar. Det är förstås normalt med ökade dödstal i en pandemi, men inte så här långt efter dess utbrott och särskilt inte när vaccin blev tillgängliga relativt tidigt. Det normala efter en pandemi är annars att en lägre dödlighet än normalt uppstår efter att många av de sköraste har avlidit, men det har inte inträffat i många länder än, vilket är oroande. 

Förväntat är också att äldre och personer med andra underliggande sjukdomar ska drabbas hårdast i en pandemi vilket också är precis vad som skedde under de första vågorna av covid-19-pandemin. Men efter det verkar ett skifte ha skett. Jag är verksam i försäkringsbranschen och har noterat att i början av 2022 gick flera amerikanska försäkringsbolag ut och slog larm om stora förluster inom sina grupplivförsäkringsverksamheter. Grupplivförsäkringar är livförsäkringar som tecknas av arbetsgivare åt sina anställda och som ger en utbetalning till efterlevande i händelse av dödsfall.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFolkhälsomyndigheten borde göra en grundlig utredning av de underliggande orsakerna till överdödligheten. Foto: Shutterstock
Folkhälsomyndigheten borde göra en grundlig utredning av de underliggande orsakerna till överdödligheten. Foto: Shutterstock
Debatt

Utred de höga dödstalen efter pandemin

Fredrik Svahn

De höga dödstalen efter pandemin indikerar ett folkhälsoproblem i västvärlden, och inte bara bland äldre. Rapportering och granskning i media har varit sällsynt och ofullständig. Frågan är vilken eller vilka faktorer som är den underliggande orsaken. Folkhälsomyndigheten borde ha ett svar, menar teknologie doktor Fredrik Svahn.

Många länder upplever fortfarande onormalt höga dödstal i kölvattnet av pandemin, exempelvis USA, Storbritannien, Danmark och Finland. Se exempelvis Our World In Data för bra sammanställningar. Det är förstås normalt med ökade dödstal i en pandemi, men inte så här långt efter dess utbrott och särskilt inte när vaccin blev tillgängliga relativt tidigt. Det normala efter en pandemi är annars att en lägre dödlighet än normalt uppstår efter att många av de sköraste har avlidit, men det har inte inträffat i många länder än, vilket är oroande. 

Förväntat är också att äldre och personer med andra underliggande sjukdomar ska drabbas hårdast i en pandemi vilket också är precis vad som skedde under de första vågorna av covid-19-pandemin. Men efter det verkar ett skifte ha skett. Jag är verksam i försäkringsbranschen och har noterat att i början av 2022 gick flera amerikanska försäkringsbolag ut och slog larm om stora förluster inom sina grupplivförsäkringsverksamheter. Grupplivförsäkringar är livförsäkringar som tecknas av arbetsgivare åt sina anställda och som ger en utbetalning till efterlevande i händelse av dödsfall.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024