loadingRobert Bresson (1901–1999) var en fransk filmregissör som gjorde 13 långfilmer. Hans gärning skildras på svenska i boken Möten med Robert Bresson och hans filmkonst. Foto: Martin Ripkes
Robert Bresson (1901–1999) var en fransk filmregissör som gjorde 13 långfilmer. Hans gärning skildras på svenska i boken Möten med Robert Bresson och hans filmkonst. Foto: Martin Ripkes
Film

Ung konstform som för fram tidlösa värden

Anton Carlson

Robert Bresson försökte finna filmkonstens essens genom att avlägsna sig från teaterns inflytande. Med sitt minimalistiska bildspråk är filmerna lätta att känna igen, och genom en särpräglad regi förde Bresson fram en kristen, men ändå unik, världsbild, där nåden står som vår enda räddning.

Robert Bresson är berömd inte bara för sina filmer, utan även för att ha utvecklat den kanske mest utförliga teorin om filmkonsten, bland annat i sin bok Anteckningar om cinematografin; ett slags aforismsamling som skrevs under tjugofem år. Han skilde mellan cinematografi och cinema. Det förstnämnda är grekiska för rörelse och att skriva. Det vill säga filmen som en skriven rörelse. Cinema menade han är när man låter filmen bli en representation av en annan konstform, i regel teatern. Det problematiska med cinema, enligt Bresson, är att filmen alltid blir en blek kopia av det teatern gör, genom dess avsaknad av fysisk närvaro.

Med stor sorg såg Bresson hur i princip all film var cinema snarare än cinematografi och liknade sig själv vid en författare som inte har några böcker att läsa. Han fick därför hitta andra inspirationskällor, vilka han fann i musiken, målarkonsten och himlens skiftande färger. Gällande det sistnämnda såg han det konstnärliga skapandet som en följd av glädjen över att se tillvaron.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingRobert Bresson (1901–1999) var en fransk filmregissör som gjorde 13 långfilmer. Hans gärning skildras på svenska i boken Möten med Robert Bresson och hans filmkonst. Foto: Martin Ripkes
Robert Bresson (1901–1999) var en fransk filmregissör som gjorde 13 långfilmer. Hans gärning skildras på svenska i boken Möten med Robert Bresson och hans filmkonst. Foto: Martin Ripkes
Film

Ung konstform som för fram tidlösa värden

Anton Carlson

Robert Bresson försökte finna filmkonstens essens genom att avlägsna sig från teaterns inflytande. Med sitt minimalistiska bildspråk är filmerna lätta att känna igen, och genom en särpräglad regi förde Bresson fram en kristen, men ändå unik, världsbild, där nåden står som vår enda räddning.

Robert Bresson är berömd inte bara för sina filmer, utan även för att ha utvecklat den kanske mest utförliga teorin om filmkonsten, bland annat i sin bok Anteckningar om cinematografin; ett slags aforismsamling som skrevs under tjugofem år. Han skilde mellan cinematografi och cinema. Det förstnämnda är grekiska för rörelse och att skriva. Det vill säga filmen som en skriven rörelse. Cinema menade han är när man låter filmen bli en representation av en annan konstform, i regel teatern. Det problematiska med cinema, enligt Bresson, är att filmen alltid blir en blek kopia av det teatern gör, genom dess avsaknad av fysisk närvaro.

Med stor sorg såg Bresson hur i princip all film var cinema snarare än cinematografi och liknade sig själv vid en författare som inte har några böcker att läsa. Han fick därför hitta andra inspirationskällor, vilka han fann i musiken, målarkonsten och himlens skiftande färger. Gällande det sistnämnda såg han det konstnärliga skapandet som en följd av glädjen över att se tillvaron.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024