loading

Foto: t.v. Wikimedia Commons, t.h. Pixabay
Foto: t.v. Wikimedia Commons, t.h. Pixabay
Kultur

Tre profetior av Nostradamus som har besannats – en av dem har den specifika tidpunkten!

Li Yen

Nostradamus har av många ansetts vara en av de mest tillförlitliga historiska oraklen. Här dyker vi ner ​​i några händelser som den ansedde franske läkaren och siaren förutspådde i sin bok Les Propheties.

Nedan följer några av Nostradamus profetior som gått i uppfyllelse: 

Henrik II av Frankrikes död

Det som kastade spåmannen in i rampljuset under 1500-talet var Nostradamus förutsägelse om Henry II av Frankrikes död år 1559.

Den franske siaren skrev:

Det unga lejonet kommer att besegra det äldre / På slagfältet i en enskild strid / Han kommer att genomborra sina ögon genom en gyllene bur / Två sår blir ett, efter det dör han en grym död.

Henrik II av Frankrike.

Sommaren 1559 blev Kung Henrik II av Frankrike ("det äldre") allvarligt sårad under ett tornerspel mot Gabriel, comte de Montgomery ("ungt lejon"), som var sex år yngre.

Montgomerys lans av trä genomborrade kungens hjälm och splittrades i delar ("Han kommer att genomborra sina ögon genom en gyllene bur"). Ett splitter trängde in i kungens högra öga, och gick in i hans högra ögonhåla och tinning ("Två sår blir ett").

Enligt Ancient Code, hade otroligt nog både Montgomery och Henrik II lejon på sina sköldar. Under 11 dagar blir sedan kungen förlamad, får kramper och andningssvårigheter innan han till sist avlider den 10 juli 1559 ("efter det dör han en grym död").

Den pågående förföljelsen av Falun Gong (Falun Dafa) i Kina

Nostradamus angav en specifik tidpunkt – "År 1999, sjunde månaden" – i en av sina poetiska fyrradiga strofer.

Många trodde att det berömda oraklet spekulerade kring världens undergång 1999, men i stället hänvisade Nostradamus till förföljelsen av Falun Gong (även kallad Falun Dafa) i Kina.

Nostradamus skrev:

År 1999, sjunde månaden / Från himlen kommer en stor terrorkung att komma / För att få kungen Angolmois att återuppstå / Före och efter kommer Mars att härska, det sägs att det är för att skänka människor lycka.

Den 20 juli, 1999, satte den förre ledaren för Kinesiska kommunistpartiet Jiang Zemin igång en brutal förföljelse för att utplåna Falun Gong. Foto: Mike Clarke/AFP/Getty Images

Den 20 juli 1999 ("År 1999, sjunde månaden") orsakade Jiang Zemin, förre ledaren för Kinesiska kommunistpartiet, stor skada när han startade en brutal förföljelse för att utplåna Falun Gong – en gammal kultiveringsmetod baserad på de tre principerna sanning, godhet och tålamod.

Vissa gjorde tolkningen att "en stor terrorkung" i ovanstående profetia betecknade Antikrist – det Kinesiska kommunistpartiet – då det kinesiska ateistiska kommunistpartiet följer marxistisk ideologi ("Före och efter kommer Mars att härska, det sägs att det är för att skänka människor lycka").

Förre ledaren för Kinesiska kommunistpartiet, Jiang Zemin, som 1999 påbörjade den brutala förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina. Foto: Feng Li/Getty Images

Kinesiska kommunistpartiet anser Falun Gongs tro, inklusive tron på det gudomliga, himlars och gudars existens, vara oförenlig med kommunistpartiets marxistiska ideal.

– Kan det vara så att vi, medlemmar av kommunistpartiet, beväpnade med marxism, materialism och ateism, inte kan besegra de där Falun Gong-sakerna? skrev Jiang Zemin i ett brev till partimedlemmarna i kommunistpartiets topp.

Foto: Nicholas Kamm/AFP/Getty Images

Tiotusentals Falun Gong-utövare har sedan dess blivit, och blir än idag, omänskligt torterade i fängelser, interneringscenter, mentalsjukhus och arbetsläger. Utan rättegång har de arresterats och internerats. Ännu mer skrämmande är att denna förföljelse har skapat en ny form av ondska, där uppskattningsvis 65 000 Falun Gong-utövare i hemlighet har dödats för sina organ, då Kinesiska kommunistpartiet driver en lukrativ organtransplantationsindustri i Kina.

Adolf Hitlers ankomst

Adolf Hitler. Foto: Fox Photos/Getty Images

Förvånansvärt nog förutsåg Nostradamus Hitlers maktframgång redan på 1500-talet.

I Les Propheties skrev han:

Från djupet av västra Europa / Kommer ett barn att födas av fattiga människor / Han som med sin tunga kommer att förföra en stor skara / Hans berömmelse kommer att öka i riktning mot riket i öst.

Faktum är att Hitlers föräldrar kom från fattiga bondefamiljer ("Kommer ett barn att födas av fattiga människor") och han vann det tyska folkets stöd tack vare sina övertygande tal ("Han som med sin tunga kommer att förföra en stor skara").

Och precis som den berömde Nostradamus förutspådde, sökte Hitler en allians med Japan ("riket i öst") under andra världskriget.

I en annan vers skrev han:

Odjur vildsinta av hunger kommer att korsa floderna / Större delen av slagfältet kommer att vara mot Hister / In i en bur av järn kommer den store att dras / När Tysklands barn ingenting märker.

Enligt "Mirror" är "Hister" en gammal term som används för Donaufloden i Österrike, och Hitler föddes nära den floden. 

Nostradamus.

Eftersom Nostradamus dikter skrevs med vaga ord och metaforer – deras innehåll är ofta kryptiskt och svårt att tyda – så blir deras tolkning alltid kontroversiell.

Även om det ofta spekuleras kring Nostradamus förutsägelser så kan man inte förneka att vi lever i en kaotisk tid med stor oro. Således finns det ett enormt behov av att vakna upp och hjälpa våra medmänniskor innan det är för sent.

Om vi förbättrar oss själva för att bli bättre människor så kanske det så småningom kan skapa oss en bättre värld.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading

Foto: t.v. Wikimedia Commons, t.h. Pixabay
Foto: t.v. Wikimedia Commons, t.h. Pixabay
Kultur

Tre profetior av Nostradamus som har besannats – en av dem har den specifika tidpunkten!

Li Yen

Nostradamus har av många ansetts vara en av de mest tillförlitliga historiska oraklen. Här dyker vi ner ​​i några händelser som den ansedde franske läkaren och siaren förutspådde i sin bok Les Propheties.

Nedan följer några av Nostradamus profetior som gått i uppfyllelse: 

Henrik II av Frankrikes död

Det som kastade spåmannen in i rampljuset under 1500-talet var Nostradamus förutsägelse om Henry II av Frankrikes död år 1559.

Den franske siaren skrev:

Det unga lejonet kommer att besegra det äldre / På slagfältet i en enskild strid / Han kommer att genomborra sina ögon genom en gyllene bur / Två sår blir ett, efter det dör han en grym död.

Henrik II av Frankrike.

Sommaren 1559 blev Kung Henrik II av Frankrike ("det äldre") allvarligt sårad under ett tornerspel mot Gabriel, comte de Montgomery ("ungt lejon"), som var sex år yngre.

Montgomerys lans av trä genomborrade kungens hjälm och splittrades i delar ("Han kommer att genomborra sina ögon genom en gyllene bur"). Ett splitter trängde in i kungens högra öga, och gick in i hans högra ögonhåla och tinning ("Två sår blir ett").

Enligt Ancient Code, hade otroligt nog både Montgomery och Henrik II lejon på sina sköldar. Under 11 dagar blir sedan kungen förlamad, får kramper och andningssvårigheter innan han till sist avlider den 10 juli 1559 ("efter det dör han en grym död").

Den pågående förföljelsen av Falun Gong (Falun Dafa) i Kina

Nostradamus angav en specifik tidpunkt – "År 1999, sjunde månaden" – i en av sina poetiska fyrradiga strofer.

Många trodde att det berömda oraklet spekulerade kring världens undergång 1999, men i stället hänvisade Nostradamus till förföljelsen av Falun Gong (även kallad Falun Dafa) i Kina.

Nostradamus skrev:

År 1999, sjunde månaden / Från himlen kommer en stor terrorkung att komma / För att få kungen Angolmois att återuppstå / Före och efter kommer Mars att härska, det sägs att det är för att skänka människor lycka.

Den 20 juli, 1999, satte den förre ledaren för Kinesiska kommunistpartiet Jiang Zemin igång en brutal förföljelse för att utplåna Falun Gong. Foto: Mike Clarke/AFP/Getty Images

Den 20 juli 1999 ("År 1999, sjunde månaden") orsakade Jiang Zemin, förre ledaren för Kinesiska kommunistpartiet, stor skada när han startade en brutal förföljelse för att utplåna Falun Gong – en gammal kultiveringsmetod baserad på de tre principerna sanning, godhet och tålamod.

Vissa gjorde tolkningen att "en stor terrorkung" i ovanstående profetia betecknade Antikrist – det Kinesiska kommunistpartiet – då det kinesiska ateistiska kommunistpartiet följer marxistisk ideologi ("Före och efter kommer Mars att härska, det sägs att det är för att skänka människor lycka").

Förre ledaren för Kinesiska kommunistpartiet, Jiang Zemin, som 1999 påbörjade den brutala förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina. Foto: Feng Li/Getty Images

Kinesiska kommunistpartiet anser Falun Gongs tro, inklusive tron på det gudomliga, himlars och gudars existens, vara oförenlig med kommunistpartiets marxistiska ideal.

– Kan det vara så att vi, medlemmar av kommunistpartiet, beväpnade med marxism, materialism och ateism, inte kan besegra de där Falun Gong-sakerna? skrev Jiang Zemin i ett brev till partimedlemmarna i kommunistpartiets topp.

Foto: Nicholas Kamm/AFP/Getty Images

Tiotusentals Falun Gong-utövare har sedan dess blivit, och blir än idag, omänskligt torterade i fängelser, interneringscenter, mentalsjukhus och arbetsläger. Utan rättegång har de arresterats och internerats. Ännu mer skrämmande är att denna förföljelse har skapat en ny form av ondska, där uppskattningsvis 65 000 Falun Gong-utövare i hemlighet har dödats för sina organ, då Kinesiska kommunistpartiet driver en lukrativ organtransplantationsindustri i Kina.

Adolf Hitlers ankomst

Adolf Hitler. Foto: Fox Photos/Getty Images

Förvånansvärt nog förutsåg Nostradamus Hitlers maktframgång redan på 1500-talet.

I Les Propheties skrev han:

Från djupet av västra Europa / Kommer ett barn att födas av fattiga människor / Han som med sin tunga kommer att förföra en stor skara / Hans berömmelse kommer att öka i riktning mot riket i öst.

Faktum är att Hitlers föräldrar kom från fattiga bondefamiljer ("Kommer ett barn att födas av fattiga människor") och han vann det tyska folkets stöd tack vare sina övertygande tal ("Han som med sin tunga kommer att förföra en stor skara").

Och precis som den berömde Nostradamus förutspådde, sökte Hitler en allians med Japan ("riket i öst") under andra världskriget.

I en annan vers skrev han:

Odjur vildsinta av hunger kommer att korsa floderna / Större delen av slagfältet kommer att vara mot Hister / In i en bur av järn kommer den store att dras / När Tysklands barn ingenting märker.

Enligt "Mirror" är "Hister" en gammal term som används för Donaufloden i Österrike, och Hitler föddes nära den floden. 

Nostradamus.

Eftersom Nostradamus dikter skrevs med vaga ord och metaforer – deras innehåll är ofta kryptiskt och svårt att tyda – så blir deras tolkning alltid kontroversiell.

Även om det ofta spekuleras kring Nostradamus förutsägelser så kan man inte förneka att vi lever i en kaotisk tid med stor oro. Således finns det ett enormt behov av att vakna upp och hjälpa våra medmänniskor innan det är för sent.

Om vi förbättrar oss själva för att bli bättre människor så kanske det så småningom kan skapa oss en bättre värld.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024