loadingIllustration: Jens Almroth
Illustration: Jens Almroth
Ledare

Teknokraters agendor och visioner trumfar folkviljan

Epoch Times ledarredaktion

I detta nummer (papperstidningen och e-tidningen för vecka 15) tittar vi närmare på FN:s så kallade hållbarhetsmål, även kända som Agenda 2030. Artikeln i sig väcker relevanta frågor om huruvida nollvisioner och snabba samhällsomdaningar är en bra väg att gå. Men den kastar även ljus på ett bredare fenomen: maktens rörelse bort från folket till teknokrater och icke folkvalda organisationer.

Sverige har åtagit sig att implementera Agenda 2030 och dess 17 mål. Vi har till och med en nationell samordnare för det, som också intervjuas i artikeln. Målen i sig kan låta alltigenom behjärtansvärda vid en första anblick, åtminstone många av dem. Vem vill inte få slut på hunger och fattigdom, eller att alla ska få tillgång till rent vatten?

Men går man djupare i målen så blir det tydligt att de representerar en progressiv, globalistisk politisk ideologi, som dess hårdaste kritiker rentav kallar totalitär.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingIllustration: Jens Almroth
Illustration: Jens Almroth
Ledare

Teknokraters agendor och visioner trumfar folkviljan

Epoch Times ledarredaktion

I detta nummer (papperstidningen och e-tidningen för vecka 15) tittar vi närmare på FN:s så kallade hållbarhetsmål, även kända som Agenda 2030. Artikeln i sig väcker relevanta frågor om huruvida nollvisioner och snabba samhällsomdaningar är en bra väg att gå. Men den kastar även ljus på ett bredare fenomen: maktens rörelse bort från folket till teknokrater och icke folkvalda organisationer.

Sverige har åtagit sig att implementera Agenda 2030 och dess 17 mål. Vi har till och med en nationell samordnare för det, som också intervjuas i artikeln. Målen i sig kan låta alltigenom behjärtansvärda vid en första anblick, åtminstone många av dem. Vem vill inte få slut på hunger och fattigdom, eller att alla ska få tillgång till rent vatten?

Men går man djupare i målen så blir det tydligt att de representerar en progressiv, globalistisk politisk ideologi, som dess hårdaste kritiker rentav kallar totalitär.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024