Sverige måste agera mot Kinas organstölder
Kinas lösning på organbristen inget att ta efter
Dramatisering av organstölder från falungong-utövare i Kina under en manifestation i Ottawa, Kanada 2008. Foto: Epoch Times. Arkivbild


Det råder skriande brist på organ att transplantera i Sverige, trots ökande vilja att donera. Väntetiderna är långa och många patienter dör innan matchande organ hittas. Detta sorgliga faktum uppmärksammades under den nyligen avslutade donationsveckan.

I Kina har sjukhusen däremot anmärkningsvärt lätt att hitta organ att transplantera, trots att kineserna själva inte vill donera. Det strider mot deras traditioner. Väntetiderna är trots det korta; det kan räcka med dagar veckor eller månader, för att få fram organ som det i västländer med utbyggda donationssystem kan ta flera år att hitta. Men det är inte ett exempel att ta efter.

Förklaringen är nämligen, enligt rapporten Bloody Harvest, ledd av kanadensarna David Matas människorättsjurist och David Kilgour, jurist och före detta utrikesminister, att Kina håller fängslade många tusental samvetsfångar, främst utövare av meditationsmetoden Falun Gong men även tibetaner och uigurer med flera, som en levande organbank.

Fängelserna visar inte något intresse för Falun Gong-utövarnas hälsa och välbefinnande. Det finns många rapporter om hjärntvätt och tortyr med syftet att utövarna ska ge upp sin tro. Men det hålls noga reda på deras blodgrupp och andra data av vikt för att identifiera organ som kan säljas till en patient som ligger på ett sjukhus i Kina och väntar på exempelvis ett nytt hjärta. Efteråt bränns det som är kvar av Falun Gong-utövarnas kroppar, så att spåren efter brotten sopas igen.

Detta kan man ta del av i den sydkoreanska dokumentärfilmen ”The dark side of transplant tourism in China: Killing to live” som kan ses fritt på internet. I den får du också se maskinen som en kinesisk läkare uppfann för att göra människor hjärndöda, så att han kunde ta ut deras organ medan blodet fortfarande pumpades runt i kropparna. När man upptäckte en injektion som gjorde samma jobb gick man ifrån den klumpiga maskinen.

Detta måste uppmärksammas och stoppas.

Fler borde slå följe med politikern Hans Rothenberg (M). Under veckans allmänpolitiska debatt lyfte han i riksdagen frågan om organstölderna i Kina.

- De är ett dokumenterat faktum att statskontrollerad organhandeln existerar i Kina, sade Rothenberg och nämnde att det finns prislistor på internet som anger att en njure kostar 70 000 dollar och en lever 120 000 dollar. Han nämnde också att organisationen Transplantation Society uppger att det sker 11 000 transplantationer årligen i Kina. Rapporten ovan, Bloody Harvest, anser efter grundliga efterforskningar att 60 000 till 100 000 ligger närmare sanningen. En icke obetydlig del av dessa sker tack vare internationell transplantationsturism.

För att detta storskaliga, systematiska och statskontrollerade brott ska kunna upphöra krävs det enligt Rothenberg att det utövas ett internationellt diplomatiskt tryck mot den kinesiska regimen.

Det finns länder som har stiftat lagar mot och fördömt brotten. Rothenberg krävde att även Sverige agerar med lagstiftning och information till sina medborgare.

- Sverige bör tydligt agera gentemot Kina i frågan om ofrivilliga och olagliga organtransplantationer samt kriminalisera organresor till Kina. Detta har redan gjorts av Spanien och Italien.

Avslutningsvis betonade Hans Rothenberg:

- Värdet i att Sverige och andra demokratiska länder går före i denna fråga kan inte underskattas.

Låt honom inte gå ensam i denna kamp. I och med att Kina har skaffar sig allt större inflytande världen över, handlar den långsiktigt om en grundläggande respekt för varje mänskligt liv.