Frågan om Kinas organstölder togs upp i riksdagsdebatt
En dramatisering av organstölder i Kina under en protestaktion. Foto: Epoch Times. Arkivbild.


Frågan om organstölder i Kina, som Epoch Times tidigare rapporterat om, togs upp på nytt i riksdagen, i den allmänpolitiska debatten den 17/10.

Sverige behöver tydligt agera mot Kina i den här frågan, sade riksdagsledamoten Hans Rothenberg (M) i ett anförande under onsdagen.

Statligt sanktionerade organstölder i Kina började uppmärksammas redan 2006 i rapporten Bloody Harvest av David Kilgour, tidigare parlamentsledamot i Kanada, och människorättsadvokaten David Matas. Sedan dess har en mängd rapporter kommit ut. Bland annat har journalisten Ethan Gutmann uppmärksammat organstölder av samvetsfångar i Kina i sin bok ”The slaughter”.

Falun Gong-utövare utgör den största gruppen som har drabbats. Men även kristna, tibetaner, uigurer har utsatts för systematiska organstölder.

– Detta skräckinjagande scenario är dessvärre verklighet och hanteringen strider mot vad allt vad anständighet anbelangar, sade Rothenberg i sitt anförande.

Flera länder har antagit lagar som kriminaliserar organhandel för att förhindra organturism till Kina. Israel var bland de första länderna som antog en sådan lag. Även Taiwan, Italien och Spanien har antagit liknande lagar. Norge har också ratificerat sin lag om organhandel.

Hans Rothenberg riktade 2016 en interpellation till utrikesminister Margot Wallström (S) vad regeringen avser att göra för att få stopp på den oetiska organhandeln i Kina. Han vill också att Sverige antar en lag som förhindrar organturism i Kina och öppet fördömer detta brott.

Men Wallström har hittills bara svarat att ”Sverige är en aktiv röst i EU-samarbetet för att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina” och ”EU har regelbundet tagit upp frågan om organtransplantationer i Kina”.

Rothenberg sade vid det tillfället att han ”aldrig i ett sådant sammanhang fått en mer intetsägande respons” och fick ”intrycket av att det här var något Wallström överhuvudtaget inte ville vidröra”.

Under onsdagen drev Rothenberg, som är en av en liten grupp riksdagsledmöter som uppmärksammar den här frågan, återigen på för att Sverige ska ta tag i den.

– Efter att flera länder stiftat lagar och öppet fördömt detta brott är det hög tid att även Sverige agerar med lagstiftning och information till sina medborgare, sade han.

Han anser att det behövs internationella och diplomatiska påtryckningar mot den kinesiska regimen ”i syfte att denna verksamhet ska upphöra”.

– Sverige behöver tydligt agera gentemot Kina i denna fråga angående ofrivilliga och olagliga organtransplantationer samt att kriminalisera organresor till Kina.