Svenskarna duktiga på att återvinna

Svenskarna slog rekord i att återvinna förpackningar förra året, enligt statistik från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Foto: FTI


Förra året slog svenskarna rekord när det gäller att återvinna förpackningar från våra hushåll. Det innebär att vi är ett av de bästa länderna i Europa på återvinning. Det visar ny statistik från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Regeringen har satt som mål att minst 65 procent av alla förpackningar som kommer ut på marknaden ska återvinnas. Under 2020 uppgick återvinningen till 72 procent, enligt FTI.

– Det är väldigt glädjande att vi på totalen lever upp till de nya tuffare målen även om vi måste fortsätta att förbättra oss inom vissa områden. De nya mätpunkterna från EU förbättrar möjligheten att kunna beräkna de faktiska miljömässiga vinsterna med materialåtervinning, vilket vi är mycket positiva till, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI, i ett pressmeddelande.

Trots att svenskarna är duktiga på att återvinna menar FTI att vi fortfarande inte har nått målet specifikt vad gäller återvinning av plast och papper. 28 procent av plasten återvanns samtidigt som målet är 50 procent. 77 procent av pappersförpackningarna samlades in. Regeringens mål är att det ska komma upp till 85 procent.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.