loadingEn ny granskning av det svenska lantbruket visar att två av tre krav på en mjölkgård dubbelkontrolleras av myndigheterna. Foto: Alexandre Moraes/Shutterstock
En ny granskning av det svenska lantbruket visar att två av tre krav på en mjölkgård dubbelkontrolleras av myndigheterna. Foto: Alexandre Moraes/Shutterstock
Inrikes

Svenska bönder pressas av dubbla kontroller

Glenn Mattsing

En studie visar att antalet tillstånd inom lantbruket har ökat med 600 procent de senaste 25 åren och att gårdar kontrolleras onödigt mycket. En statlig utredning ska effektivisera byråkratin, men Jordbruksverket tror inte på färre regler.

Antalet tillstånd som rör lantbruk har ökat med 600 procent under de senaste 25 åren. Regelbördan i stort har ökat med 135 procent och mer än hälften av regelkraven kontrolleras dubbelt, visar en ny granskning.

Trots politiska ambitioner om minskad regelbörda för det svenska lantbruket visar flera studier att belastningen kvarstår.

Miljöhusesyn

Miljöhusesynen är en sammanställning av lagar som berör lantbruksföretag inom miljö, djurskydd, biodling samt foder och livsmedelssäkerhet. Den är framtagen av LRF i samarbete med myndigheter, bland andra Jordbruksverket.

Syftet med sammanställningen är att underlätta för lantbrukare att hålla koll på de författningar som styr företagets verksamhet.

På en webbplats kan lantbrukare hitta till exempel information om miljösanktionsavgifter, djurskyddsregler och kemikalieförteckningar.

Miljöhusesynen omfattar inte lagkrav som är generella. Utöver de branschspecifika lagarna som lantbrukare har att förhålla sig till ska de också hantera lagar kopplade till exempelvis arbetsmiljö och generella skatteregler.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEn ny granskning av det svenska lantbruket visar att två av tre krav på en mjölkgård dubbelkontrolleras av myndigheterna. Foto: Alexandre Moraes/Shutterstock
En ny granskning av det svenska lantbruket visar att två av tre krav på en mjölkgård dubbelkontrolleras av myndigheterna. Foto: Alexandre Moraes/Shutterstock
Inrikes

Svenska bönder pressas av dubbla kontroller

Glenn Mattsing

En studie visar att antalet tillstånd inom lantbruket har ökat med 600 procent de senaste 25 åren och att gårdar kontrolleras onödigt mycket. En statlig utredning ska effektivisera byråkratin, men Jordbruksverket tror inte på färre regler.

Antalet tillstånd som rör lantbruk har ökat med 600 procent under de senaste 25 åren. Regelbördan i stort har ökat med 135 procent och mer än hälften av regelkraven kontrolleras dubbelt, visar en ny granskning.

Trots politiska ambitioner om minskad regelbörda för det svenska lantbruket visar flera studier att belastningen kvarstår.

Miljöhusesyn

Miljöhusesynen är en sammanställning av lagar som berör lantbruksföretag inom miljö, djurskydd, biodling samt foder och livsmedelssäkerhet. Den är framtagen av LRF i samarbete med myndigheter, bland andra Jordbruksverket.

Syftet med sammanställningen är att underlätta för lantbrukare att hålla koll på de författningar som styr företagets verksamhet.

På en webbplats kan lantbrukare hitta till exempel information om miljösanktionsavgifter, djurskyddsregler och kemikalieförteckningar.

Miljöhusesynen omfattar inte lagkrav som är generella. Utöver de branschspecifika lagarna som lantbrukare har att förhålla sig till ska de också hantera lagar kopplade till exempelvis arbetsmiljö och generella skatteregler.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024