Styrs du av inlärda beteenden i dina relationer?
Hanna Nilsson är terapeut på radikalnärvaro.se.


Tror du att det inte finns någon för dig? Eller verkar det som om du alltid väljer "fel" personer i relationer? Enligt terapeuten Hanna Nilsson kan det bero på inlärda beteenden och omedvetna föreställningar. När vi medvetandegör dem kan vi börja bryta negativa mönster. 

Hanna berättar om en klient som vi här kallar för Johanna (eftersom alla är skyddade av en strikt sekretess när de går i terapi). Johanna sökte terapi för att få stöd i en separation. Hon hade funderat på att lämna sin man en längre tid och ville ha en terapeut att bolla tankar med

Under den första sessionen berättade Johanna om sina tidigare relationer. Hennes första relation var med en man som hade mycket ångest, och när han mådde dåligt var han kränkande och hånfull. Efter åtta år orkade hon inte längre och lämnade mannen. Två år senare dejtade hon en man men kände sig känslomässigt kvävd och lämnade han efter bara ett år.

En tid senare träffade hon sin nuvarande man som hon varit ihop med i tio år. Hennes nuvarande man hade ett explosivt temperament. Han slog sönder saker och skrek när han blev arg. Han vägrade att vara själv med barnen. Om Johanna bad att få åka och träna ringde maken till sin mamma så hon fick ta hand om barnen.

Hanna Nilsson anade ett mönster och bad Johanna berätta lite mer om vad som skapade känslan av att vara "kvävd" i den korta relationen på ett år, och det Johanna beskrev var ett sunt, kärleksfullt beteende. Mannen hon lämnat efter bara ett år var alltså den som visade ett normalt, kärleksfullt beteende.

Känslomässigt svältfödd

När vi är barn skapar vi inre mentala kartor för vad kärlek är, berättar Hanna. Om någon förälder varit känslomässigt frånvarande lär vi oss att det är kärlek. Som vuxna tenderar vi att stanna i förhållanden där vi inte får den kärlek vi behöver.

I fallet med Johanna hade hon två väldigt kärleksfulla föräldrar, men mamman led av depression och pappan gav mycket fokus gentemot mamman. Johanna fick lära sig att visa hänsyn, inte väsnas för mycket. Barn har behov av att få vara spontana och väsnas. Så hon lärde sig redan då att åsidosätta egna behov.

Johanna stannade så länge i dåliga relationer för att en del av henne, kanske en omedveten, kände igen vad hon hade upplevt som barn.

Terapin

Att få hjälp i att fatta beslut om att ta ut skilsmässa eller inte behöver inte ta lång tid. Ibland är det gjort på en session. Att lära sig känna igen och bryta relationsmönster är däremot en process som tar tid. Klienten får träna sig att identifiera sådana tankemönster som vi oftast inte är medvetna om. Nästa steg är att förstå hur tankar, känslor och beteenden hänger samman.

Ju mer medvetna vi blir om inre processer, förklarar Hanna, desto större möjlighet att bryta mönstren. Johanna är ett exempel, men det finns många andra varianter. En variant är när man är singel och upplever det som att det inte finns någon för just en själv. Våra omedvetna föreställningar styr vad vi upplever, ser och minns. Har vi en föreställning som säger att "jag kan inte få den kärlek jag behöver" så kommer sinnet se till att du upplever det så.

Marcus Hedén är beteendevetare med specialisering inom KBT och mindfulnesslärare