Studie: Synen på män på landet påverkar mansöverskott

Andelen män på landsbygden ökar

Mäns högre dödlighet, särskilt på landsbygden, orsakade minskningen i könsobalansen under 1900-talet, menar forskarna. Från 80-talet har skillnaden i dödlighet minskat mellan könen. Foto: Susanne W Lamm


Ett ökande överskott av män på landet kan delvis förklaras av en föreställning om män på landsbygden, vilken ger en negativ påverkan, enligt forskare vid Malmö universitet. Att fler kvinnor än män utbildar sig är också en bidragande faktor.

Peter Karpestam och Peter Gladoic Håkansson, forskare vid Malmö universitet, har undersökt varför män i allt högre grad stannar på landsbygden medan fler kvinnor flyttar till städerna. Ett skäl är utbildning.

– Kvinnor utbildar sig mer än män och utbildade flyttar till städerna, säger Peter Gladoic Håkansson, docent i ekonomisk historia.

Där är andelen kvinnor avsevärt högre än andelen män, tillägger han.

Studien är publicerad i tidskriften Journal of Rural Studies. Enligt forskarna har Sverige länge haft ett överskott av män på landsbygden och av kvinnor i städerna. Skillnaden minskade dock från 1930-talet till millennieskiftet. Därefter har den ökat igen.

Peter Gladoic Håkansson, docent i ekonomisk historia vid Malmö universitet, säger att vissa underhållningsprogram odlar en förutfattad mening om den rurale mannen. Foto: Malmö universitet

Peter Gladoic Håkansson säger att en konsekvens av könsobalansen kan bli att det föds färre barn. En annan är att det leder till mer eller mindre enkönade kommuner.

Han berättar att mansöverskottet på landsbygden uppkom under andra halvan av 1800-talet.

– Anledningen var att arbetstillfällena på mindre orter var tunga, kroppskrävande arbeten. Kvinnojobben fanns i stan helt enkelt, säger han.

Mansnormer påverkar fördelningen

I sin forskning har de sett att det finns förklaringar som endast hänger ihop med att man är man eller kvinna. Vissa mansnormer påverkar fördelningen.

– Det finns vissa normer knutna till en man som bor på landet som kanske inte är tilltalande för kvinnor.

Här menar Peter Gladoic Håkansson att media bidrar genom underhållningsprogram som till exempel ”Bonde söker fru”.

– Det gör att bilden växer fram av en stark naturälskande man, men också av någon som kanske inte riktigt kan ta hand om sig själv och som behöver en kvinna för det.

Annan forskning har studerat vilka normer sådana program skapar. Han säger att andra program ger en bild av mannen på landet som lite töntig och någon att skratta åt.

– Det är klart att det skrämmer iväg kvinnor att det finns den typen av normer runt den rurale mannen.

Åtgärder

Forskarna föreslår även åtgärder för att vända utvecklingen. En är att förbättra förutsättningarna för välutbildade kvinnor att bo kvar på landsbygden. Det kan handla om satsningar på infrastruktur och kommunikationsmöjligheter, liksom möjlighet till distansarbete.

De menar även att man behöver satsa för att motverka att pojkar fortsätter att halka efter flickor i skolan. Man behöver också säkerställa att det finns attraktiva fritidsaktiviteter för både pojkar och flickor på alla orter.

 

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!