Politiker: Glesbygdsmackar kan behöva lägga ner

MSB:s miljökrav kan orsaka försämring av service på landsbygden

Therese och Mats Byström vid livsmedelsbutiken i Saxnäs. Butiken är även ombud för Systembolaget och bussgods. Närmaste tankställe ligger en halvtimme bort. Foto: Privat


Många privatägda mackar på landsbygden riskerar nu nedläggning. Orsaken är sen information om MSB:s miljökrav och svårlöst finansiering. Helena Lindahl (C), riksdagsledamot, anser att staten borde vara med och betala.

I drygt tre år har Mats och Eva Byström haft livsmedelsbutiken med drivmedelsförsäljning i Saxnäs i Västerbotten.

Enligt MSB:s regler från 2014 ska rörledningarna för drivmedel vara korrosionsskyddade för att motverka läckage. Mats Byström säger att rören behöver bytas och tankarna ska plastas invändigt.

– Vi blandar i mer och mer tillsatser i bränslet och det gör att metallen rostar.

Anpassningen ska vara klar 1 juli 2022. Byström fick dock inte kännedom om kravet förrän för ett år sedan och då via branschorganisationen.

Gör man inte bytet får man inte godkänt att sälja bränsle, förklarar han.

– Då är du tvungen att stänga och att ta hand om eventuell miljöskuld i marken.

Det innebär att ägaren är skyldig att sanera om det har läckt ut något under åren.

"Vi har inget att välja på"

I Saxnäs finns en liten fast befolkning. Mats Byström säger att turismen är viktig, och besökare liksom räddningstjänst och hemtjänst behöver kunna tanka. Många skulle påverkas om möjligheten att tanka försvann.

– Det skulle försvåra synnerligen att leva och bo här, och att driva någon form av turistverksamhet, så vi är tvungna, vi har inget att välja på.

Anpassningen innebär en stor investering. Pengar finns att söka, men till ett begränsat belopp under en period, förklarar han.

– Det innebär att vi inte kan söka hur mycket pengar som helst, så söker vi pengar för det här så tränger vi ut eventuell annan investering.

Mats Byström säger att de inte tjänar på att sälja drivmedel.

– De enda som tjänar pengar på bränsle är oljebolaget och staten. Vi tjänar inga pengar, det är mer en service och att vi är nödda att hålla med det. Nu får vi investera en stor summa, i vårt fall mellan en och 1,5 miljoner.

Vi skulle hellre investera pengarna i något som kan utveckla verksamheten och generera intäkter.

Mats Byström, mackägare

Det utgör en stor del av periodens stöd.

– Vi skulle hellre investera pengarna i något som kan utveckla verksamheten och generera intäkter.

Helst hade de velat bygga ut lokalen, men det får vänta till nästa treårsperiod.

Mats Byström säger att de inte har något emot MSB:s miljökrav. De kommer att kunna genomföra korrosionssäkringen, men han anser inte att investeringen borde ligga på de små privata mackägarna.

– Även om vi överlever så finns det säkerligen på många ställen aktörer som väljer att lägga ner. Vill man att inte bara städerna ska leva så kan man ifrågasätta det här. Regeringen anser ju att de satsar mycket på landsbygden, säger Mats Byström.

Stöd till aktörer på landsbygden

Helena Lindahl, Centerpartiets näringspolitiska talesperson i riksdagen, har uppmärksammat frågan på olika nivåer. Den 1 juni debatterade hon med inrikesminister Mikael Damberg i riksdagen.

Han säger att frågan är viktig då det handlar om att leva och bo i hela landet.

– Där fyller kommersiell service, små butiker, men också mackar, en väldigt stor och viktig roll.

Mikael Damberg säger att regeringen har diskuterat hur man kan öka stödet till kommersiella aktörer på landsbygden.

2015-2020 satsade man drygt en miljard kronor på insatser i syfte att stödja drivmedelsstationer och dagligvarubutiker på landsbygden. Åtgärderna finansieras genom landsbygdsprogrammet och genom nationella medel UH19. Enligt Mikael Damberg är den stora delen dagligvarubutiker. Av den totala summan har nära 572 miljoner kronor satsats på kommersiell service.

Här lyfter Helena Lindahl problemet att småföretagarna först behöver lösa finansieringen på annat sätt för att sedan få del av det retroaktiva stödet. Samtidigt har de svårt att få ett sådant lån från banken.

Helena Lindahl (C) anser att det inte spelar någon roll om det tillförs mer pengar till kommersiell service om mackägarna inte kan använda pengarna. Foto: Sofia Drevemo

Mikael Damberg hänvisar till landsbygdsministern för specifika möjligheter till stöd.

– Jag har full förståelse för att det är en annan finansieringsdiskussion på landsbygden än i de större städerna utifrån den kommersiella marknaden som inte alltid räcker till.

En del i problemet säger han kan vara att bankerna inte alltid är lika närvarande lokalt och därmed kan sakna den kännedom som behövs för att göra en korrekt bedömning av investeringarna.

– Staten och samhället har en viktig roll i att jämna ut en del av de förutsättningar som finns över landet och det kan också innebära att vi behöver rikta stöd, till dagligvarubutiker, mackar.

Mikael Damberg säger också att det finns möjlighet att ansöka om anstånd från tidsgränsen om man har goda skäl att skjuta upp investeringen. MSB fattar beslut om det i enskilt fall.

Ansvarsfråga

Helena Lindahl är orolig över att ansvaret för glesbygdsmackarna faller mellan stolarna. Frågan ligger både på inrikesministern och näringsdepartementet.

– Det är lätt att de säger att 'det här är dens ansvarsområde'. Men vem ansvarar för de här människorna då?

Hon vill se två åtgärder; dels anstånd med tidsgränsen och dels en finansieringsmodell. En miljöfond kan vara en lösning.

– Staten tar in den största delen av inkomsterna från drivmedel och har tagit beslutet att åtgärden ska utföras. Då kan det inte vara rättvist att staten ska få alla russin, men alla måsten och kostnader ska någon annan ta.

Då förutsättningarna är olika för en stor bensinkedja och för en liten mackägare hade Lindahl velat se en konsekvensanalys från MSB. Hon anser att MSB inte har tagit ansvar för de små mackägarna.

Frågan är akut särskilt då det i norra Sverige bara finns två entreprenörer som kan utföra åtgärden.

Det går inte att säga att mackägarna haft många år på sig, anser hon.

– En liten mackägare har ju inte en avdelning med jurister som granskar lagar och regler. De har fullt upp med att få sin dagliga verksamhet att gå ihop.

Helena Lindahl säger att macken ofta är navet på landsbygdsorten.

– Vem ska kunna bo och leva där om det inte ens går att tanka bilen? De här mackägarna är fantastiska samhällsentreprenörer som drivs av att de vill utveckla sin ort. Då måste vi se till att förutsättningarna finns, säger Helena Lindahl.

Avvägde tidsåtgång

Fredrik Nyström, enhetschef för hantering av farligt gods och brandfarlig vara vid MSB, säger att det finns behov av en korrosionssäkring. Behovet beror till exempel på underhåll över tid inom verksamheten och markförhållanden på varje plats.

När MSB reviderade föreskrifterna 2014 frågade man de större bensinbolagen och branschen hur lång tid de behövde för att genomföra åtgärden.

– Branschen meddelade en tidpunkt och MSB lade på lite ytterligare tid för att åtgärderna skulle vara väl planerade och förberedda och för att de också skulle hinna genomföras med den entreprenörskapacitet som då fanns att tillgå, säger Fredrik Nyström.

Fredrik Nyström, enhetschef MSB. Foto: MSB

Vid större förändringar som denna brukar MSB bjuda in branschorganisationer till informationsmöten.

– Det kan också poängteras att de verksamheter som omfattas av föreskrifter också har eget ansvar att känna till föreskrifternas krav.

Nyström säger att dispens med tidsgränsen kan medges i enskilda fall om det föreligger särskilda skäl.

Får ingen kredit

Svensk Bensinhandel är intresseorganisation för franchisetagare inom större drivmedelskedjor och fristående, oberoende drivmedelshandlare. Vd Robert Dimmlich säger att de som inte är knutna till en kedja har en stor utmaning.

Organisationen började informera om korrosionssäkringen 2016 och är medvetna om att alla inte agerar direkt. Vid en undersökning bland medlemmarna 2020 såg de att många, ungefär tusen, inte hade gjort anpassningen än.

– Många av våra medlemmar har inte möjlighet att söka kredit för att lägga ut pengar. Det kan röra sig om ett par månader, men de får inte den krediten.

Verksamheternas små vinster kan vara ett skäl.

– Glesbygdsmackar har inte stora resultat, många drivs av eldsjälar och håller igång verksamheten med väldigt många arbetstimmar. Det gör att man får blygsamma resultat.

Dessutom menar han att den miljöskuld som ofta finns på en sådan fastighet bidrar.

– Det gör att banker ofta är oävna att vilja ge krediter till bensinstationer.

Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel. Foto: Pressbild

Svensk Bensinhandel skickar nu tre förslag till näringsdepartementet: de vill att bidragsgivaren ska kunna betala leverantörsfakturor direkt, de vill se en allmän dispens på tre år för stationer som är sista servicecentret på en ort och att man ska kunna söka dispens individuellt.

– Föreskrifterna ger idag inte förutsättningarna att göra det.

På försök skickade de in dispensansökningar till MSB förra året för ett par mackägares räkning. De behandlas fortfarande.

– Jag vill betona att på många orter är det här en jättestor utmaning. Löser man inte det här då försvinner sista servicecentret på en ort och det är allvarligt, säger Robert Dimmlich.

Svensk Bensinhandel bedömer att 500 enskilda mackägare inte kommer hinna korrosionssäkra verksamheten till 1 juli 2022, enligt MSB:s krav. Skälen är att man inte har råd, att man fått beviljat bidrag men inte får kredit för att betala tills man får bidraget retroaktivt, att man nått bidragstaket på grund av tidigare investeringar eller att man inte kan boka in en entreprenör som kan utföra arbetet, eftersom de är fullbokade.

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!