loadingAv världens åtta miljarder människor uppskattas nu en miljard leva med kraftig övervikt. Arkivbild. Foto: Kirsty Wigglesworth
Av världens åtta miljarder människor uppskattas nu en miljard leva med kraftig övervikt. Arkivbild. Foto: Kirsty Wigglesworth
Utrikes

Studie: En miljard människor är feta

Anna Lena Wallström/TT

Antalet feta personer i världen har passerat en miljard, visar en global kartläggning. Mest ökar fetman bland barn och tonåringar. Och svenska barn och ungdomar ligger över det globala snittet när det gäller fetma.

Av världens åtta miljarder människor uppskattas alltså en miljard leva med kraftig övervikt, det vill säga fetma eller obesitas. Antalet har flerdubblats på bara några decennier, enligt en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Mest dramatisk är utvecklingen bland barn och ungdomar. År 1990 bedömdes 31 miljoner av världens alla unga vara feta. Enligt studien hade antalet stigit till nära 160 miljoner år 2022.

Om studien

Studien, publicerad i Lancet, visar hur andelen med fetma respektive undervikt förändrats från 1990 till 2022.

Forskarna har använt sig av BMI, body mass index eller kroppsmasseindex.

I studien ingår data från 197 länder/regioner, motsvarande 99 procent av världens befolkning. Data från såväl barn som vuxna har studerats. Åldrarna på dem i gruppen barn och ungdomar är 5–19 år.

Siffror för Sverige:

Andel kvinnor med fetma: 14,0 procent (plats 163 i den globala rankningen. Nr 1, det vill säga högst andel kvinnor med fetma: Tonga)

Andel män med fetma: 17,2 procent (plats 121. Nr 1: American Samoa)

Andel flickor med fetma: 7,8 procent (plats 101. Nr 1: Niue)

Andel pojkar med fetma: 12,3 procent (plats 95. Nr 1: Niue)

Studien har genomförts av NCD Risk Factor Collaboration, ett globalt nätverk av hälsoforskare, i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO.

Källa: The Lancet

(TT)

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingAv världens åtta miljarder människor uppskattas nu en miljard leva med kraftig övervikt. Arkivbild. Foto: Kirsty Wigglesworth
Av världens åtta miljarder människor uppskattas nu en miljard leva med kraftig övervikt. Arkivbild. Foto: Kirsty Wigglesworth
Utrikes

Studie: En miljard människor är feta

Anna Lena Wallström/TT

Antalet feta personer i världen har passerat en miljard, visar en global kartläggning. Mest ökar fetman bland barn och tonåringar. Och svenska barn och ungdomar ligger över det globala snittet när det gäller fetma.

Av världens åtta miljarder människor uppskattas alltså en miljard leva med kraftig övervikt, det vill säga fetma eller obesitas. Antalet har flerdubblats på bara några decennier, enligt en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Mest dramatisk är utvecklingen bland barn och ungdomar. År 1990 bedömdes 31 miljoner av världens alla unga vara feta. Enligt studien hade antalet stigit till nära 160 miljoner år 2022.

Om studien

Studien, publicerad i Lancet, visar hur andelen med fetma respektive undervikt förändrats från 1990 till 2022.

Forskarna har använt sig av BMI, body mass index eller kroppsmasseindex.

I studien ingår data från 197 länder/regioner, motsvarande 99 procent av världens befolkning. Data från såväl barn som vuxna har studerats. Åldrarna på dem i gruppen barn och ungdomar är 5–19 år.

Siffror för Sverige:

Andel kvinnor med fetma: 14,0 procent (plats 163 i den globala rankningen. Nr 1, det vill säga högst andel kvinnor med fetma: Tonga)

Andel män med fetma: 17,2 procent (plats 121. Nr 1: American Samoa)

Andel flickor med fetma: 7,8 procent (plats 101. Nr 1: Niue)

Andel pojkar med fetma: 12,3 procent (plats 95. Nr 1: Niue)

Studien har genomförts av NCD Risk Factor Collaboration, ett globalt nätverk av hälsoforskare, i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO.

Källa: The Lancet

(TT)

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024