loadingDen psykiska ohälsan fortsätter att växa. Längre sjukskrivningar leder till att samhället förlorar miljarder kronor. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Den psykiska ohälsan fortsätter att växa. Längre sjukskrivningar leder till att samhället förlorar miljarder kronor. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Inrikes

Sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa ökar

Linnea Gustafsson/TT

Sverige förlorar miljardbelopp varje år på grund av uteblivet arbete till följd av längre sjukskrivningar, enligt en ny rapport från försäkringsbolaget Skandia. Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa.

Sedan 2017 har Skandia varje år undersökt vad samhället förlorar på längre sjukskrivningar. Årets rapport visar att Sverige förlorade 75,4 miljarder kronor under 2023. Året innan låg siffran på 71 miljarder och 2021 på 66 miljarder kronor. Trots att ökningen också beror på inflation samt kronans värde, menar Jenny Wiener, hälsoekonom på Skandia, att siffran är oroväckande.

– Det behövs krafttag för att vända det här då det kostar på samhällsnivå. Dels kostar det för företagen som har individerna hos sig och dels för individens egen plånbok såklart, säger hon.

Enligt rapporten har andelen sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa ökat. Under 2010 låg siffran på 30 procent och 2023 låg siffran på 47 procent. Skandia lyfter fram behovet av ökade satsningar på förebyggande och rehabiliterande vård.

– Samhället behöver ta sitt ansvar att öppna upp och möjliggöra att befolkningen ska kunna få rätt stöd i tid, säger Wiener

Rapporten visar att kvinnor är mest drabbade av längre sjukskrivningar. I oktober 2023 rapporterade Försäkringskassan att det är kombinationen av en dålig arbetsmiljö och dubbel arbetsbörda som bland annat ligger bakom den högre sjukfrånvaron bland kvinnor.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDen psykiska ohälsan fortsätter att växa. Längre sjukskrivningar leder till att samhället förlorar miljarder kronor. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Den psykiska ohälsan fortsätter att växa. Längre sjukskrivningar leder till att samhället förlorar miljarder kronor. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Inrikes

Sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa ökar

Linnea Gustafsson/TT

Sverige förlorar miljardbelopp varje år på grund av uteblivet arbete till följd av längre sjukskrivningar, enligt en ny rapport från försäkringsbolaget Skandia. Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa.

Sedan 2017 har Skandia varje år undersökt vad samhället förlorar på längre sjukskrivningar. Årets rapport visar att Sverige förlorade 75,4 miljarder kronor under 2023. Året innan låg siffran på 71 miljarder och 2021 på 66 miljarder kronor. Trots att ökningen också beror på inflation samt kronans värde, menar Jenny Wiener, hälsoekonom på Skandia, att siffran är oroväckande.

– Det behövs krafttag för att vända det här då det kostar på samhällsnivå. Dels kostar det för företagen som har individerna hos sig och dels för individens egen plånbok såklart, säger hon.

Enligt rapporten har andelen sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa ökat. Under 2010 låg siffran på 30 procent och 2023 låg siffran på 47 procent. Skandia lyfter fram behovet av ökade satsningar på förebyggande och rehabiliterande vård.

– Samhället behöver ta sitt ansvar att öppna upp och möjliggöra att befolkningen ska kunna få rätt stöd i tid, säger Wiener

Rapporten visar att kvinnor är mest drabbade av längre sjukskrivningar. I oktober 2023 rapporterade Försäkringskassan att det är kombinationen av en dålig arbetsmiljö och dubbel arbetsbörda som bland annat ligger bakom den högre sjukfrånvaron bland kvinnor.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024