loadingIllustration: Jens Almroth
Illustration: Jens Almroth
Ledare

Stormen kring El-Haj är bara mångkultur i praktiken

Epoch Times ledarredaktion

Den 24 januari publicerade DN en längre intervju med den omtalade riksdagsmannen Jamal El-Haj. Under det långa samtalet slinter El-Haj uppenbart på tungan några gånger, men det är inte de styckena som är mest intressanta, utan ett ganska enkelt och egentligen okontroversiellt uttalande, som icke desto mindre fått mycket uppmärksamhet.

”Jag älskar mitt parti men också det palestinska folket. Hade jag inte deltagit så hade jag inte kunnat se min mamma eller mina palestinska vänner i ögonen efteråt”, citerar DN El-Haj i artikeln. Det han syftar på är den palestinska konferensen EPC i Malmö, som somliga beskrivit som en ”Hamaskonferens”, där han deltog.

Det här påståendet har kommenterats åtskilligt på såväl sociala medier som ledarsidor. Det har främst gällt huruvida El-Haj gjorde rätt eller fel, om beskrivningen av konferensen var korrekt, om El-Haj är en potentiell säkerhetsrisk, och om det faktum att han företräder ett svenskt parti i Sveriges riksdag inte borde väga tyngre än hans personliga historia, hans släkt, och hans engagemang för Palestina.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingIllustration: Jens Almroth
Illustration: Jens Almroth
Ledare

Stormen kring El-Haj är bara mångkultur i praktiken

Epoch Times ledarredaktion

Den 24 januari publicerade DN en längre intervju med den omtalade riksdagsmannen Jamal El-Haj. Under det långa samtalet slinter El-Haj uppenbart på tungan några gånger, men det är inte de styckena som är mest intressanta, utan ett ganska enkelt och egentligen okontroversiellt uttalande, som icke desto mindre fått mycket uppmärksamhet.

”Jag älskar mitt parti men också det palestinska folket. Hade jag inte deltagit så hade jag inte kunnat se min mamma eller mina palestinska vänner i ögonen efteråt”, citerar DN El-Haj i artikeln. Det han syftar på är den palestinska konferensen EPC i Malmö, som somliga beskrivit som en ”Hamaskonferens”, där han deltog.

Det här påståendet har kommenterats åtskilligt på såväl sociala medier som ledarsidor. Det har främst gällt huruvida El-Haj gjorde rätt eller fel, om beskrivningen av konferensen var korrekt, om El-Haj är en potentiell säkerhetsrisk, och om det faktum att han företräder ett svenskt parti i Sveriges riksdag inte borde väga tyngre än hans personliga historia, hans släkt, och hans engagemang för Palestina.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är partipolitiskt obunden och ansluten till det medieetiska systemet.

© Svenska Epoch Times 2024