loadingIdrottspsykologiska rådgivare hjälper elitidrottare att prestera optimalt. Cecilia Åkesdotter poängterar vikten av att söka klinisk hjälp vid psykisk ohälsaFoto: Sofia Drevemo
Idrottspsykologiska rådgivare hjälper elitidrottare att prestera optimalt. Cecilia Åkesdotter poängterar vikten av att söka klinisk hjälp vid psykisk ohälsaFoto: Sofia Drevemo
Sport

Stigmat kring psykisk ohälsa en svår utmaning för idrotten

Jonas Arnesen

Elitidrottare mellan 17 och 21 år löper större risk än andra elitidrottare att drabbas av psykisk ohälsa.
– Förebyggande insatser bör sättas in innan elitidrottarna når dessa åldrar, säger Cecilia Åkesdotter, doktor i idrottsvetenskap och idrottspsykologisk rådgivare.

Åkesdotter har nyligen lagt fram sin omfattande avhandling om elitidrottarnas psykiska mående. Avhandlingen omfattar fyra års studier.

I den första studien, som undersökte förekomsten av symtom kopplade till olika psykiatriska diagnoser, ingick 333 elitidrottare ifrån 62 olika idrotter.

En av fyra fick ätstörningsdiagnos

Cecilia Åkesdotter disputerade den 3 mars i år med sin avhandling Psychiatric disorders in Swedish elite athletes – prevalence, comorbidity and life stories” som visar bland annat att:

• En av fem elitidrottare på landslagsnivå hade kliniska symtom på ångest och/eller depression.

• Drygt hälften hade någon gång mått så psykiskt dåligt att de inte fungerat som vanligt under två veckor eller mer.

• Bland de elitidrottare som sökt psykiatrisk behandling och uppfyllt diagnoskriterierna för minst en psykiatrisk diagnos var det vanligast (69 procent) att uppfylla diagnoskriterierna för ångestrelaterade diagnoser.

• Detta var följt av depressiva diagnoser (51 procent) och ätstörningar (26 procent). Samsjuklighet mellan olika psykiatriska diagnoser var också vanligt.

• En av fyra som sökt psykiatrisk behandling fick en ätstörningsdiagnos.

Källa: Cecilia Åkesdoter

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingIdrottspsykologiska rådgivare hjälper elitidrottare att prestera optimalt. Cecilia Åkesdotter poängterar vikten av att söka klinisk hjälp vid psykisk ohälsaFoto: Sofia Drevemo
Idrottspsykologiska rådgivare hjälper elitidrottare att prestera optimalt. Cecilia Åkesdotter poängterar vikten av att söka klinisk hjälp vid psykisk ohälsaFoto: Sofia Drevemo
Sport

Stigmat kring psykisk ohälsa en svår utmaning för idrotten

Jonas Arnesen

Elitidrottare mellan 17 och 21 år löper större risk än andra elitidrottare att drabbas av psykisk ohälsa.
– Förebyggande insatser bör sättas in innan elitidrottarna når dessa åldrar, säger Cecilia Åkesdotter, doktor i idrottsvetenskap och idrottspsykologisk rådgivare.

Åkesdotter har nyligen lagt fram sin omfattande avhandling om elitidrottarnas psykiska mående. Avhandlingen omfattar fyra års studier.

I den första studien, som undersökte förekomsten av symtom kopplade till olika psykiatriska diagnoser, ingick 333 elitidrottare ifrån 62 olika idrotter.

En av fyra fick ätstörningsdiagnos

Cecilia Åkesdotter disputerade den 3 mars i år med sin avhandling Psychiatric disorders in Swedish elite athletes – prevalence, comorbidity and life stories” som visar bland annat att:

• En av fem elitidrottare på landslagsnivå hade kliniska symtom på ångest och/eller depression.

• Drygt hälften hade någon gång mått så psykiskt dåligt att de inte fungerat som vanligt under två veckor eller mer.

• Bland de elitidrottare som sökt psykiatrisk behandling och uppfyllt diagnoskriterierna för minst en psykiatrisk diagnos var det vanligast (69 procent) att uppfylla diagnoskriterierna för ångestrelaterade diagnoser.

• Detta var följt av depressiva diagnoser (51 procent) och ätstörningar (26 procent). Samsjuklighet mellan olika psykiatriska diagnoser var också vanligt.

• En av fyra som sökt psykiatrisk behandling fick en ätstörningsdiagnos.

Källa: Cecilia Åkesdoter

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024