Socialens insatser för unga kriminella misslyckades – så här många begick grova brott


Socialtjänstens insatser för kriminella ungdomar i Helsingborg verkar inte ha varit så effektiva. Svt:s granskning av fall med ungdomsbrottslighet visar att merparten av de personer som socialen hade koll på har dömts för brott de senaste två åren.

Helsingborg har i flera år haft allvarliga problem med ungdomskriminalitet. Särskilt områdena Adolfsberg, Dalhem och Drottninghög är riskzoner, men brotten äger även rum i stadens centrum. I april rapporterades exempelvis om problem med barngäng som rånade personer på Helsingborgs gator. Svt Nyheter Helsingborg har tittat på huruvida socialtjänstens insatser för kriminella ungdomar verkar ha lett till minskad kriminalitet. 

Svt kartlade 48 ungdomar som dömts i Helsingborgs hovrätt någon gång mellan 2012 och 2018 för grova brott såsom mord, dråp, grov misshandel och grovt vapenbrott, när de var i åldern 15-20 år.

30 av dessa personer var enligt Svt kända av socialen när brotten begicks. De hade tidigare hamnat i slagsmål, misstänkts för brott eller narkotikamissbruk eller befunnit sig i kriminella miljöer. Socialen ska i dessa fall ha försökt hindra en kriminell utveckling med olika vårdinsatser som kan röra sig om allt från samtal till drogtester och tvångsomhändertagande.

Enligt Svt sitter 12 av de 30 personerna nu i fängelse för grova brott eller är häktade misstänkta för grova brott. Tre av dem är dömda för mord, dråp och dråpförsök, och ytterligare en misstänks för mord. Under de senaste två åren har 22 av de 30 blivit dömda för brott.

Socialens insatser för unga kriminella i Helsingborg verkar inte ha uppnått avsedd verkan.

I några fall hade socialtjänsten avslutat utredningarna utan insatser, medan andra personer hade fått många olika insatser utan att de brutit sin kriminella bana. I flera fall har brottsligheten accelererat under tiden.

Ann-Christine Borgman (MP), ordförande för socialnämnden i Helsingborg, ser siffrorna som ett misslyckande. Hon efterlyser fler verktyg från nationellt håll, skriver Svt.

– Vi borde utveckla institutionerna för den yngre gruppen, så de inte placeras tillsammans med äldre som är längre komna i den kriminella banan och kan använda de yngre i sin kriminalitet.

Frivilliginsatser är att föredra framför tvångsvård, säger Broman, men tvångsvård kan också skydda den unga:

– När vi tar till tvångsvård är det inte bara en inlåsning utan det är också en möjlighet för den unge att bli utredd och få behandling. Det kan också vara ett skydd. För i de kriminella miljöerna så är de unga väldigt utsatta för våld, narkotika och misshandel.

Helsingborgs huvudstation Knutpunkten. Foto: Daniel Mott

Polisen i Helsingborg har riktat kritik mot hur ungdomsbrottsligheten hanteras.

– Det finns stora brister i systemet. Nu blir det som ett hjul som snurrar. De begår brott, vi ingriper. Då förs det över till socialtjänsten och sen dröjer det inte länge innan de är tillbaka på gatorna och vi på ruta ett igen, sade Björn Holmberg Björn Holmberg, gruppchef för lokalpolisen i Helsingborg till Expressen

– Systemet känns handfallet, man önskar att vi kunde göra mer, sade Björn Holmberg.

En del av socialtjänstens insatser är emellertid långsiktiga, och när det gäller dessa så kanske resultatet av insatserna ännu inte är tydliga, säger Ann-Christine Borgman till Svt.

Stora skuggor simmar in mot stranden – men vad är det för underliga varelser?

Slav under kommunismen