loadingForskning visar att Youtube kan motverka fördomar och stigmatisering. Foto: Sofia Drevemo
Forskning visar att Youtube kan motverka fördomar och stigmatisering. Foto: Sofia Drevemo
Hälsa

Sociala medier kan fungera som redskap mot fördomar

Camilla Johansson

Forskning från Essex universitet visar att sociala medier, som Youtube, inte bara behöver ha negativt inflytande på det psykiska välmåendet. Kanalen och andra typer av medier kan också motverka fördomar och stigmatisering.

För många som lever med kroniska psykiska sjukdomar, eller har mer tillfälliga psykiska diagnoser är det inte bara det egna tillståndet man måste lära sig leva med och hantera. Psykiska åkommor är ofta stigmatiserade, vilket kan göra det svårt att söka hjälp likaväl som att berätta för sin omgivning om sin situation.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att en viktig del i att motverka psykisk ohälsa är att också motverka den stigmatisering som finns i samhället. I ett faktablad man publicerat för att bidra till detta arbete slår man fast att stigman kopplade till psykisk ohälsa är ett stort forskningsområde som har studerats utifrån olika discipliner som psykologi, sociologi, folkhälsa och medicin.

Stigmatisering och psykiatriska åkommor

Stigmatisering innebär att en grupp, som anses avvika från normerna och betraktas som mindre värd i samhället, pekas ut och förknippas med negativa stereotyper.

Detta kan leda till sämre bemötande och diskriminering i till exempel arbetslivet eller i vården.

Den som blir stigmatiserad känner ofta skam vilket kan leda till att han eller hon döljer sina besvär eller inte söker hjälp.

Psykisk ohälsa omfattar flera olika tillstånd, med olika allvarlighetsgrad och varaktighet: från mildare och övergående besvär, till långvariga tillstånd som kraftigt påverkar funktionsförmågan.

Begreppet kan alltså omfatta allt från lättare tillstånd av oro eller nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd som ofta behandlas av hälso- och sjukvården, såsom depression, ångestsyndrom eller schizofreni.

Källa: Folkhälsoinstitutet

 

Mest lästa

Rekommenderat

loadingForskning visar att Youtube kan motverka fördomar och stigmatisering. Foto: Sofia Drevemo
Forskning visar att Youtube kan motverka fördomar och stigmatisering. Foto: Sofia Drevemo
Hälsa

Sociala medier kan fungera som redskap mot fördomar

Camilla Johansson

Forskning från Essex universitet visar att sociala medier, som Youtube, inte bara behöver ha negativt inflytande på det psykiska välmåendet. Kanalen och andra typer av medier kan också motverka fördomar och stigmatisering.

För många som lever med kroniska psykiska sjukdomar, eller har mer tillfälliga psykiska diagnoser är det inte bara det egna tillståndet man måste lära sig leva med och hantera. Psykiska åkommor är ofta stigmatiserade, vilket kan göra det svårt att söka hjälp likaväl som att berätta för sin omgivning om sin situation.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att en viktig del i att motverka psykisk ohälsa är att också motverka den stigmatisering som finns i samhället. I ett faktablad man publicerat för att bidra till detta arbete slår man fast att stigman kopplade till psykisk ohälsa är ett stort forskningsområde som har studerats utifrån olika discipliner som psykologi, sociologi, folkhälsa och medicin.

Stigmatisering och psykiatriska åkommor

Stigmatisering innebär att en grupp, som anses avvika från normerna och betraktas som mindre värd i samhället, pekas ut och förknippas med negativa stereotyper.

Detta kan leda till sämre bemötande och diskriminering i till exempel arbetslivet eller i vården.

Den som blir stigmatiserad känner ofta skam vilket kan leda till att han eller hon döljer sina besvär eller inte söker hjälp.

Psykisk ohälsa omfattar flera olika tillstånd, med olika allvarlighetsgrad och varaktighet: från mildare och övergående besvär, till långvariga tillstånd som kraftigt påverkar funktionsförmågan.

Begreppet kan alltså omfatta allt från lättare tillstånd av oro eller nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd som ofta behandlas av hälso- och sjukvården, såsom depression, ångestsyndrom eller schizofreni.

Källa: Folkhälsoinstitutet

 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024