Sight-Size: Världen av ljus och världen av skugga
En klassiskt belyst sfär med valörernas fem huvudnivåer utmärkta.


Den här artikeln publicerades ursprungligen på SightSize.com och är översatt från engelska. "Sight-size" är en traditionell metod för realistiskt måleri.

Går man tillräckligt djupt kan principerna för ljus och skugga vara mycket komplexa, men allting hänger ändå på det faktum att ljus färdas i en rak linje. När det träffar en yta färdas även det reflekterade ljuset tillbaka i en rak linje. Hur mycket av det ljuset som reflekteras tillbaka till ditt öga beror på om ytan befinner sig i världen av ljus eller i världen av skugga.

Konstnärer tenderar att kategorisera valörer separat, även när nivåerna inte är visuellt åtskilda från varandra. Med det i åtanke lär jag mina elever att initialt leta efter fem huvudsakliga valörer på objektet. Dessa fem valörer kan du se på den klassiskt belysta sfären i diagrammet ovan. De listas nedan, från mörk till ljus:

1. Kastskugga
2. Skugga
3. Halvton (även kallat halvljus)
4. Ljus
5. Högdager

Du kommer att lägga märke till två saker med den här listan. Den första är att den inte inkluderar reflekterat ljus. Reflekterat ljus, som också kallas indirekt ljus, träffar inte sfären direkt från ljuskällan. Det reflekteras snarare från någonting annat, och reflekteras därifrån till sfären. Därför räknas det ofta inte in på en sådan här lista. I diagrammet har jag märkt ut det reflekterade ljuset med ett X. Se även min tidigare artikel ”Flat As A Hat” ("Platt som en hatt").

Här använder jag min hand för att reflektera ljus på gipsfigurens skuggsida.

Den andra saken man lägger märke till är att varken halvtonen, ljuset eller högdagern innehåller ordet skugga. Detta är en viktig ledtråd för skillnaden mellan världen av ljus och världen av skugga. Halvton, ljus och högdager befinner sig i världen av ljus. Men bara kastskuggan och skuggan befinner sig i världen av skugga.

Vad är det som skiljer de två världarna åt? Det är skugglinjen (”the Bedbug Line”).

Ett möjligt problem med detta koncept är halvtonerna. En del språk översätter emellertid det engelska ordet halvton med halvljus. Denna översättning tydliggör saken.

Tänk på det på det här sättet: varken kastskuggan eller skuggan träffas av ljuskällans strålar direkt. Med andra ord, att vara i skuggan betyder att inget ljus är närvarande. Men områdena med halvton, ljus och högdager träffas i varierande grad av ljusstrålar. Även de mörkaste halvtonerna, oavsett hur mörka de är, träffas av en viss mängd direkt ljus.

Att förstå skillnaden mellan världen av ljus och världen av skugga kommer att hjälpa dig, inte bara att registrera exakt rätt valörer i scenen, utan också att undvika övermodellering (som gör halvtonerna för mörka).

Denna artikel har sitt ursprung i min senaste bok ”The Sight-Size Cast”.

Darren R Rousar är en ateljé-utbildad konstnär och lärare som skriver böcker som lär människor hur man tecknar och målar. Han gör detta genom att först lära dem att se. Hans senaste bok är ”The Sight-Size Cast”. Varannan vecka publicerar han artiklar på SightSize.com. 


Mest Lästa