Sex höga partikadrer dömda till fängelse på samma dag
Samtliga har kopplingar till förre regimledaren Jiang Zemin
Chang Xiaobing, tidigare chef för China Telecom och China Unicom, i Hongkong, 8 augusti 2013. Foto: Dale de la Rey/AFP/Getty Images


Kinesiska domstolar dömde hela sex högt uppsatta kinesiska partikadrer för korruption den 31 maj. Samtliga har kopplingar till, eller är en direkt del av, förre regimledaren Jiang Zemins partifalang.

Tre av dem, Wang Baoan (tidigare chef för statistikbyrån), Chen Xuefeng (tidigare partichef i staden Luoyang) och Lu Ziyue (tidigare borgmästare i staden Ningbo) dömdes till livstid, för att ha tagit emot hundratals miljoner yuan i mutor.

Chang Xiaobing (tidigare ordförande för China Telecom) dömdes till sex års fängelse; Li Chengyun (tidigare viceguvernör i Sichuan) till tio års fängelse; och Deng Qilin (tidigare ordförande för Wuhan Iron and Steel) till femton års fängelse, för att ha tagit emot något mindre mutor, men fortfarande flera miljoner eller tiotals miljoner yuan.

Chang Xiaobing är kanske den mest kände av de sex. Han ledde tidigare China Telecom och China Unicom, två av Kinas största statligt ägda telekombolag. China Unicom anses allmänt under lång tid ha varit i händerna på Jian Mianheng, Jiang Zemins äldre son. Chang är känd för att stå Jiang Zemin nära, och för att vara en av Jian Mianhengs närmsta rådgivare.

Flera av de dömda har också använt förföljelsen av den andliga metoden falungong som en språngbräda för sin karriär. Detta är dock inget som de åtalats för; förföljelsen av falungong, som startades 1999 av dåvarande ledaren Jiang Zemin, pågår fortfarande i Kina.

Chen Xuefeng, den tidigare partisekreteraren i Luoyang, tycks till exempel ha befordrats för sina insatser i förföljelsen. Han stod Li Changchun, tidigare medlem av Politbyråns ständiga utskott (Kinas högsta ledningsorgan), nära. Li i sin tur är en av Jiang Zemins närmsta allierade. När Chen var partisekreterare i Luoyang, mellan 2013 och 2016, var förföljelsen särskilt allvarlig där, enligt minghui.org, en sajt som publicerar förstahandsinformation om förföljelsen.

Rapportering av Larry Ong