loadingMängden mediciner som äldre äter kan orsaka sjukdom. Involvering av äldre och deras anhöriga i behandlingen har visat sig kunna motverka detta. Foto: Shutterstock
Mängden mediciner som äldre äter kan orsaka sjukdom. Involvering av äldre och deras anhöriga i behandlingen har visat sig kunna motverka detta. Foto: Shutterstock
Inrikes

Så ska övermedicinering motverkas

Camilla Johansson

Ofta äter äldre människor flera typer av mediciner, vilket kan orsaka försämring av hälsan där medicinerna påverkar varandra negativt. Vid Jönköping University har en ny läkemedelsplan tagits fram för att undvika detta.

Övermedicinering av äldre är inget ovanligt. För snart tio år sedan visade en studie att det även hände att äldre personer fick medicin för sjukdomar de inte diagnostiserats med. 

Nu visar en helt ny avhandling från Jönköping University att polyfarmaci, det vill säga att ha många förskrivna läkemedel, innebär ökad risk att skadas av dessa.

Övermedicinering bland äldre

Äldre personer som skadas till följd av övermedicinering är ett globalt patientsäkerhetsproblem.

De senaste decennierna har läkemedelsförskrivningen till äldre patienter ökat markant.

Känsligheten för läkemedel ökar med stigande ålder samt är beroende av typen av sjukdom.

Detta ökar både risken för biverkningar och att medicinerna påverkar varandra negativt.

Årligen läggs cirka 35 000 äldre personer in för sjukhusvård till följd av tillstånd helt eller delvis orsakade av läkemedelsbiverkningar.

Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män.

Enligt Socialstyrelsen skulle 60 procent av dessa sjukhusvistelser kunna förebyggas.

Källa: Socialstyrelsen

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMängden mediciner som äldre äter kan orsaka sjukdom. Involvering av äldre och deras anhöriga i behandlingen har visat sig kunna motverka detta. Foto: Shutterstock
Mängden mediciner som äldre äter kan orsaka sjukdom. Involvering av äldre och deras anhöriga i behandlingen har visat sig kunna motverka detta. Foto: Shutterstock
Inrikes

Så ska övermedicinering motverkas

Camilla Johansson

Ofta äter äldre människor flera typer av mediciner, vilket kan orsaka försämring av hälsan där medicinerna påverkar varandra negativt. Vid Jönköping University har en ny läkemedelsplan tagits fram för att undvika detta.

Övermedicinering av äldre är inget ovanligt. För snart tio år sedan visade en studie att det även hände att äldre personer fick medicin för sjukdomar de inte diagnostiserats med. 

Nu visar en helt ny avhandling från Jönköping University att polyfarmaci, det vill säga att ha många förskrivna läkemedel, innebär ökad risk att skadas av dessa.

Övermedicinering bland äldre

Äldre personer som skadas till följd av övermedicinering är ett globalt patientsäkerhetsproblem.

De senaste decennierna har läkemedelsförskrivningen till äldre patienter ökat markant.

Känsligheten för läkemedel ökar med stigande ålder samt är beroende av typen av sjukdom.

Detta ökar både risken för biverkningar och att medicinerna påverkar varandra negativt.

Årligen läggs cirka 35 000 äldre personer in för sjukhusvård till följd av tillstånd helt eller delvis orsakade av läkemedelsbiverkningar.

Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män.

Enligt Socialstyrelsen skulle 60 procent av dessa sjukhusvistelser kunna förebyggas.

Källa: Socialstyrelsen

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024