loadingSjukskrivningarna till följd av stressrelaterade diagnoser har ökat, något som Sustain Change genom Sustainable Human Business Day vill ändra på. Foto: Martin Lauge Villadsen/Shutterstock
Sjukskrivningarna till följd av stressrelaterade diagnoser har ökat, något som Sustain Change genom Sustainable Human Business Day vill ändra på. Foto: Martin Lauge Villadsen/Shutterstock
Inrikes

Allt fler sjuka på grund av stress

Camilla Johansson

Enligt Försäkringskassans rapport, Psykisk ohälsa i dagens arbetsliv, ökade antalet sjukskrivna till följd av en stressrelaterad diagnos med 29 procent mellan juni 2019 och juni 2023.

Ett företag som gjort det till sitt mål att göra arbetslivet mer mänskligt, och därmed minska den stressrelaterade frånvaron, är Sustain Change. De arbetar med att stödja företag och människor som vill leva och arbeta hållbart i en, som man säger, värld som stressar sig sjuk.

För andra gången kommer man den 30 januari att arrangera Sustainable Human Business Day, där syftet är att erbjuda ett nätverk av människor som delar uppfattningen att människors välmående och sociala hållbarhet är grundförutsättningar för att kunna leverera kvalitet och resultat på arbetsmarknaden.

Stressrelaterad ohälsa

Samtidigt med ett förändrat arbetsliv ser Försäkringskassan också förändrade sjukskrivningsmönster.
Fram till millennieskiftet dominerade rörelseorganens sjukdomar de längre sjukskrivningarna.
I dag står psykisk ohälsa – främst stressrelaterad psykisk ohälsa – för över hälften av alla längre sjukfall.
Förebyggande arbetsmiljöarbete i arbetslivet och ökad jämställdhet mellan könen anses vara grunden för hållbart arbetsliv.
OECD, den internationella ekonomiska samarbetsorganisationen, har uppskattat att omkring 5 procent av befolkningen i arbetsför ålder i ekonomiskt utvecklade länder lider av psykisk ohälsa, där stressrelaterade åkommor nu dominerar.
Kalla: Försäkringskassan

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSjukskrivningarna till följd av stressrelaterade diagnoser har ökat, något som Sustain Change genom Sustainable Human Business Day vill ändra på. Foto: Martin Lauge Villadsen/Shutterstock
Sjukskrivningarna till följd av stressrelaterade diagnoser har ökat, något som Sustain Change genom Sustainable Human Business Day vill ändra på. Foto: Martin Lauge Villadsen/Shutterstock
Inrikes

Allt fler sjuka på grund av stress

Camilla Johansson

Enligt Försäkringskassans rapport, Psykisk ohälsa i dagens arbetsliv, ökade antalet sjukskrivna till följd av en stressrelaterad diagnos med 29 procent mellan juni 2019 och juni 2023.

Ett företag som gjort det till sitt mål att göra arbetslivet mer mänskligt, och därmed minska den stressrelaterade frånvaron, är Sustain Change. De arbetar med att stödja företag och människor som vill leva och arbeta hållbart i en, som man säger, värld som stressar sig sjuk.

För andra gången kommer man den 30 januari att arrangera Sustainable Human Business Day, där syftet är att erbjuda ett nätverk av människor som delar uppfattningen att människors välmående och sociala hållbarhet är grundförutsättningar för att kunna leverera kvalitet och resultat på arbetsmarknaden.

Stressrelaterad ohälsa

Samtidigt med ett förändrat arbetsliv ser Försäkringskassan också förändrade sjukskrivningsmönster.
Fram till millennieskiftet dominerade rörelseorganens sjukdomar de längre sjukskrivningarna.
I dag står psykisk ohälsa – främst stressrelaterad psykisk ohälsa – för över hälften av alla längre sjukfall.
Förebyggande arbetsmiljöarbete i arbetslivet och ökad jämställdhet mellan könen anses vara grunden för hållbart arbetsliv.
OECD, den internationella ekonomiska samarbetsorganisationen, har uppskattat att omkring 5 procent av befolkningen i arbetsför ålder i ekonomiskt utvecklade länder lider av psykisk ohälsa, där stressrelaterade åkommor nu dominerar.
Kalla: Försäkringskassan

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024