Så bygger du hållbara och bra relationer till dina barn
Praktiska tips från Petra Krantz Lindgren


Det här är en serie filmer där vi lär oss förstå barns olika beteenden och vilka underliggande behov som finns bakom dessa.

Om mål i föräldraskapet

Vad har du för mål med ditt föräldraskap?

Petra Krantz Lindgrens bästa råd till föräldrar

Den viktiga varför-frågan

Hur får man sitt barn att göra sina läxor? Duscha? Sova i egen säng?

Petra Krantz Lindgren: Fråga barnen istället

”Det finns ingen anledning att bli så upprörd!”

Vem fungerar du själv bäst ihop med: en person som låter dig känna det du känner eller en person som kritiserar och ifrågasätter dina känslomässiga reaktioner?

Petra Krantz Lindgren: ”Det finns ingen anledning att bli så upprörd!”

Vad gör man när barn överreagerar?

Blir du frustrerad när ditt barn ”spelar över”?

Petra Krantz Lindgren: Vad gör man när barn överreagerar?

Varför vill mitt barn inte uppföra sig?

Varför beter sig mitt barn så ”illa”? 

Petra Krantz Lindgren: Många elever kan, men vill inte uppföra sig!?