loadingFör många lantbruk är skogen en viktig inkomstkälla. Myndighetsbeslut om inskränkningar i brukandet får därför stora konsekvenser. Foto: Lasse Johansson/Shutterstock
För många lantbruk är skogen en viktig inkomstkälla. Myndighetsbeslut om inskränkningar i brukandet får därför stora konsekvenser. Foto: Lasse Johansson/Shutterstock
Inrikes

Riksrevisionen: Tvångsinlösen av mark en osäker process

Olle Felten

Flera myndigheters verksamhet kräver inlösen av mark för olika typer av samhällsnyttig användning. Riksrevisionens granskning visar att hanteringen, trots tidigare kritik, inte är enhetlig och effektiv.

Naturvårdsverket, Svenska Kraftnät, Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och Trafikverket är myndigheter som alla hanterar frågor om expropriation eller andra typer av intrång i privat eller offentligt ägd mark och som beslutar om ersättning till markägarna. Riksrevisionen har granskat om myndigheternas och regeringens hantering av markintrång är enhetlig och effektiv. Man konstaterar att det, trots två tidigare granskningar med likartad inriktning, som båda riktade kritik mot myndigheternas sätt att hantera beslut och ersättningsfrågor gentemot markägare, fortfarande finns påtagliga brister i hanteringen.

Riksrevisionen skriver i ett pressmeddelande att myndigheterna inte alltid är tydliga med hur marknadsvärdet fastställs och att man använder vaga värderingsmetoder som kan tolkas olika beroende på vem som gör en viss bedömning. En annan brist som lyfts fram är att värderingar i olika förrättningar inte alltid följer ”etablerad och aktuell kunskap om hur marknadsvärdet påverkas”.

Myndigheternas ersättning till fastighetsägare (Belopp i miljoner kronor)

Källa: Riksrevisionen granskningsrapport (RiR 2023:18) 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFör många lantbruk är skogen en viktig inkomstkälla. Myndighetsbeslut om inskränkningar i brukandet får därför stora konsekvenser. Foto: Lasse Johansson/Shutterstock
För många lantbruk är skogen en viktig inkomstkälla. Myndighetsbeslut om inskränkningar i brukandet får därför stora konsekvenser. Foto: Lasse Johansson/Shutterstock
Inrikes

Riksrevisionen: Tvångsinlösen av mark en osäker process

Olle Felten

Flera myndigheters verksamhet kräver inlösen av mark för olika typer av samhällsnyttig användning. Riksrevisionens granskning visar att hanteringen, trots tidigare kritik, inte är enhetlig och effektiv.

Naturvårdsverket, Svenska Kraftnät, Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och Trafikverket är myndigheter som alla hanterar frågor om expropriation eller andra typer av intrång i privat eller offentligt ägd mark och som beslutar om ersättning till markägarna. Riksrevisionen har granskat om myndigheternas och regeringens hantering av markintrång är enhetlig och effektiv. Man konstaterar att det, trots två tidigare granskningar med likartad inriktning, som båda riktade kritik mot myndigheternas sätt att hantera beslut och ersättningsfrågor gentemot markägare, fortfarande finns påtagliga brister i hanteringen.

Riksrevisionen skriver i ett pressmeddelande att myndigheterna inte alltid är tydliga med hur marknadsvärdet fastställs och att man använder vaga värderingsmetoder som kan tolkas olika beroende på vem som gör en viss bedömning. En annan brist som lyfts fram är att värderingar i olika förrättningar inte alltid följer ”etablerad och aktuell kunskap om hur marknadsvärdet påverkas”.

Myndigheternas ersättning till fastighetsägare (Belopp i miljoner kronor)

Källa: Riksrevisionen granskningsrapport (RiR 2023:18) 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024