loadingArbetet med smittskydd i Sverige saknar väsentliga förutsättningar för att lyckas, på grund av bristande regelverk, enligt Riksrevisionen. Foto: Alexanderstock23/Shutterstock
Arbetet med smittskydd i Sverige saknar väsentliga förutsättningar för att lyckas, på grund av bristande regelverk, enligt Riksrevisionen. Foto: Alexanderstock23/Shutterstock
Inrikes

Riksrevisionen anser att det behövs en ny smittskyddslag

Olle Felten

Riksrevisionen menar att smittskyddslagen inte är tillräcklig för att reglera myndigheternas arbete under en bredare smittspridning i Sverige. Även tillsynen av smittskyddsarbetet och ansvaret för vårdhygienfrågor uppvisar allvarliga brister.

I sin granskning av det nationella smittskyddet, som Riksrevisionen publicerade den 2 maj förra året, konstaterar man att smittskyddslagen inte är tillräcklig för att reglera myndigheternas arbete under en bredare spridning av smittsamma sjukdomar i Sverige och skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar. En annan slutsats som Riksrevisionen drar i sin granskning är att det saknas ett samlat nationellt ansvar för vårdhygienfrågor, som ”tappats bort” när Folkhälsomyndigheten bildades 2014.

Riksrevisionen trycker hårt på bristerna i smittskyddslagen i förhållande till de problem som uppstår i samband med en pandemi. Riksrevisor Helena Lindberg säger i ett pressmeddelande:

Därför granskades smittskyddet

Riksrevisionens granskning av det nationella smittskyddet bygger dels på slutsatser som framkom i en tidigare granskning, Pandemier – hantering av hot mot människors hälsa (RiR 2008:1). I den granskningen kunde Riksrevisionen konstatera att ”regeringen och myndigheterna inte hade säkerställt en god beredskap för hantering av ett utbrott av pandemisk influensa”. Då rekommenderade Riksrevisionen regeringen att ”åtgärda konstaterade brister och inte vänta tills en pandemi har brutit ut”.

De stora kostnader som covid-19-pandemin förorsakat samhället har inte redovisats fullt ut, men det handlar om åtskilliga miljarder, skriver Riksrevisionen.

Det är mot den bakgrunden som granskningen av regeringens och myndigheternas arbete med det nationella smittskyddet genomförts.

Källa: Riksrevisionen

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingArbetet med smittskydd i Sverige saknar väsentliga förutsättningar för att lyckas, på grund av bristande regelverk, enligt Riksrevisionen. Foto: Alexanderstock23/Shutterstock
Arbetet med smittskydd i Sverige saknar väsentliga förutsättningar för att lyckas, på grund av bristande regelverk, enligt Riksrevisionen. Foto: Alexanderstock23/Shutterstock
Inrikes

Riksrevisionen anser att det behövs en ny smittskyddslag

Olle Felten

Riksrevisionen menar att smittskyddslagen inte är tillräcklig för att reglera myndigheternas arbete under en bredare smittspridning i Sverige. Även tillsynen av smittskyddsarbetet och ansvaret för vårdhygienfrågor uppvisar allvarliga brister.

I sin granskning av det nationella smittskyddet, som Riksrevisionen publicerade den 2 maj förra året, konstaterar man att smittskyddslagen inte är tillräcklig för att reglera myndigheternas arbete under en bredare spridning av smittsamma sjukdomar i Sverige och skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar. En annan slutsats som Riksrevisionen drar i sin granskning är att det saknas ett samlat nationellt ansvar för vårdhygienfrågor, som ”tappats bort” när Folkhälsomyndigheten bildades 2014.

Riksrevisionen trycker hårt på bristerna i smittskyddslagen i förhållande till de problem som uppstår i samband med en pandemi. Riksrevisor Helena Lindberg säger i ett pressmeddelande:

Därför granskades smittskyddet

Riksrevisionens granskning av det nationella smittskyddet bygger dels på slutsatser som framkom i en tidigare granskning, Pandemier – hantering av hot mot människors hälsa (RiR 2008:1). I den granskningen kunde Riksrevisionen konstatera att ”regeringen och myndigheterna inte hade säkerställt en god beredskap för hantering av ett utbrott av pandemisk influensa”. Då rekommenderade Riksrevisionen regeringen att ”åtgärda konstaterade brister och inte vänta tills en pandemi har brutit ut”.

De stora kostnader som covid-19-pandemin förorsakat samhället har inte redovisats fullt ut, men det handlar om åtskilliga miljarder, skriver Riksrevisionen.

Det är mot den bakgrunden som granskningen av regeringens och myndigheternas arbete med det nationella smittskyddet genomförts.

Källa: Riksrevisionen

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024