loadingAllmänna arvsfonden ska fördela arvet efter personer som saknar arvingar och ett skrivet testamente till utvecklande projekt. Foto: Jacob Lund/Shutterstock
Allmänna arvsfonden ska fördela arvet efter personer som saknar arvingar och ett skrivet testamente till utvecklande projekt. Foto: Jacob Lund/Shutterstock
Inrikes

Riksrevisionen: Därför bör Allmänna arvsfonden avvecklas

Olle Felten

Riksrevisionen konstaterar i sin granskningsrapport att ”tiden sprungit ifrån” arvsfondens förutsättningar och att den bör läggas ner. Det dramatiska uttalandet har väckt en del berättigad uppståndelse.

Slutsatsen att Allmänna arvsfonden bör avvecklas levererades i Riksrevisionens effektivitetsgranskning av fonden, som offentliggjordes den 5 mars.

– Fonden har finansierat många bra projekt som bidragit till högre livskvalitet för till exempel barn och personer med funktionsnedsättning. Men de förhållanden som för hundra år sedan motiverade inrättandet av arvsfonden är inte längre aktuella. Regeringen bör ta fram ett nytt system som är mer robust mot missbruk och oegentligheter, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Allmänna arvsfondens uppdrag

Allmänna arvsfondens uppgift är att hantera och fördela de medel som enskilda lämnar efter sig utan att ha arvingar eller att ha skrivit ett testamente. Fonden kom till 1928, efter att kusiner tagits bort från arvsordningen. Ändringen av arvsordningen innebar att relativt stora belopp hamnade utanför arvsrätten och Allmänna arvsfonden fick i uppgift att hantera uppbyggnaden av olika samhällsinstitutioner för barn och unga.

I dag ges stöd till nyskapande ideell verksamhet som riktar sig till barn, ungdomar, äldre, och personer med funktionsnedsättningar.

Exempel på verksamheter som finansierats av fonden är föregångare till förskolan, barn och mödravårdscentraler, färdtjänst och personlig assistans. Även organisationer som Bris och Glada Hudikteatern har bildats med stöd av pengar från fonden.

Fonden hade 14,2 miljarder kronor i december 2023. Intäkterna 2023 var totalt 1,36 miljarder kronor, varav 868 miljoner kom från arv och 95 miljoner kronor från metallåtervinning efter kremeringar. 393 miljoner kronor var intäkter från kapitalförvaltningen av fondens tillgångar.

Källa: Riksrevisionen, Allmänna arvsfonden

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingAllmänna arvsfonden ska fördela arvet efter personer som saknar arvingar och ett skrivet testamente till utvecklande projekt. Foto: Jacob Lund/Shutterstock
Allmänna arvsfonden ska fördela arvet efter personer som saknar arvingar och ett skrivet testamente till utvecklande projekt. Foto: Jacob Lund/Shutterstock
Inrikes

Riksrevisionen: Därför bör Allmänna arvsfonden avvecklas

Olle Felten

Riksrevisionen konstaterar i sin granskningsrapport att ”tiden sprungit ifrån” arvsfondens förutsättningar och att den bör läggas ner. Det dramatiska uttalandet har väckt en del berättigad uppståndelse.

Slutsatsen att Allmänna arvsfonden bör avvecklas levererades i Riksrevisionens effektivitetsgranskning av fonden, som offentliggjordes den 5 mars.

– Fonden har finansierat många bra projekt som bidragit till högre livskvalitet för till exempel barn och personer med funktionsnedsättning. Men de förhållanden som för hundra år sedan motiverade inrättandet av arvsfonden är inte längre aktuella. Regeringen bör ta fram ett nytt system som är mer robust mot missbruk och oegentligheter, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Allmänna arvsfondens uppdrag

Allmänna arvsfondens uppgift är att hantera och fördela de medel som enskilda lämnar efter sig utan att ha arvingar eller att ha skrivit ett testamente. Fonden kom till 1928, efter att kusiner tagits bort från arvsordningen. Ändringen av arvsordningen innebar att relativt stora belopp hamnade utanför arvsrätten och Allmänna arvsfonden fick i uppgift att hantera uppbyggnaden av olika samhällsinstitutioner för barn och unga.

I dag ges stöd till nyskapande ideell verksamhet som riktar sig till barn, ungdomar, äldre, och personer med funktionsnedsättningar.

Exempel på verksamheter som finansierats av fonden är föregångare till förskolan, barn och mödravårdscentraler, färdtjänst och personlig assistans. Även organisationer som Bris och Glada Hudikteatern har bildats med stöd av pengar från fonden.

Fonden hade 14,2 miljarder kronor i december 2023. Intäkterna 2023 var totalt 1,36 miljarder kronor, varav 868 miljoner kom från arv och 95 miljoner kronor från metallåtervinning efter kremeringar. 393 miljoner kronor var intäkter från kapitalförvaltningen av fondens tillgångar.

Källa: Riksrevisionen, Allmänna arvsfonden

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024