Resursskolor får stöd av högsta instans
Kommuner kan driva särskilda skolor för elever med stora stödbehov, enligt Högsta förvaltningsdomstolen. (Foto: TT)


Det finns inga hinder i skollagen för att en kommun inrättar separata resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. Det är innebörden av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i dag. Domstolen ger därmed Linköpings kommun rätt gentemot Skolinspektionen.

Linköpings kommun valde att samla elever med särskilt stora stödbehov i egna resursskolor med små grupper och hög personaltäthet. Men Skolinspektionen såg en risk för att eleverna skulle förbli där och krävde att de placerades på en vanlig skola.

Linköping överklagade beslutet och får alltså gehör i högsta instans. Kommuner har, precis som fristående skolor, möjlighet att driva särskilda skolor för elever med stora behov av stöd.

Att skollagen inte uttryckligen pekar på den möjligheten för kommuner ska inte tolkas som ett förbud, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

Domen har principiellt intresse eftersom andra kommuner i likhet med Linköping startat egna resursskolor.

(TT)