Studenter nöjdare på yrkeshögskolan
Många YH-studenter gillar läget. Foto: TT-arkivbild


Studenter vid yrkeshögkolan är mer nöjda med sin studievardag än vad högskolestudenter är. Men de har svårare att få studiemedlen att räcka, visar en rapport från CSN.

Yrkeshögskolan (YH) har generellt kortare och mer specifikt yrkesinriktade utbildningar än högskolan. Centrala studiestödsnämndens (CSN) enkät visar att YH-studenterna skiljer från högskolans studenter på flera sätt: De är äldre, de har mer sällan högutbildade föräldrar och det var inte i lika hög grad självklart för dem att studera vidare.

Samtidigt är det en högre andel YH-studenter som tycker att deras studiesituation är bra eller mycket bra, och en betydligt lägre andel som känner sig stressade än bland högskolans studenter. En förklaring kan vara att YH-eleverna i högre utsträckning känner stort stöd från lärare och handledare - 66 procent, jämfört med 48 procent av högskolestudenterna.

De tycks också ha lättare att kombinera studier och privatliv, men har svårare att få studiemedlen att räcka. Det kan bero på att de är äldre och i högre grad hunnit bilda familj och få högre utgifter. Omvänt är det vanligare bland högskolestudenter att de får ekonomiskt stöd av sina föräldrar, enligt CSN:s rapport.

(TT)

Fakta

Yrkeshögskolan

Under 2015 studerade 46 400 personer vid yrkeshögskolan.

Yrkeshögskolan utbildar bland annat blivande tekniker, ingenjörer, trafiklärare, tandsköterskor, specialistundersköterskor, hovslagare, affärsutvecklare och logistiker.

Utbildningarna är framtagna i samverkan med företag och organisationer och är i de flesta fall mellan ett och tre år långa. Cirka en tredjedel av utbildningen sker som praktik eller "lärande i arbete".

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan