Rembrandts "Batavernas trohetsed" stannar i Göteborg ytterligare några månader
Rembrandt van Rijn, Batavernas trohetsed till Claudius Civilis, 1661-1662, Konstakademien.


Utställningen med Rembrandts berömda målning Batavernas trohetsed till Claudius Civilis förlängs och visas nu hela sommaren. Utställningen är ett unikt tillfälle att se ett av konsthistoriens mest omskrivna mästerverk i Göteborg.

– Vi kan konstatera att Rembrandts Batavernas trohetsed lockar många besökare och det är därför en stor glädje att nu kunna förlänga utställningen med fyra månader , säger Anna Hyltze, som är tillförordnad Museichef på Göteborgs konstmuseum, och tillägger att målningen sällan visats utanför Stockholm.

Batavernas trohetsed till Claudius Civilis är ett av den holländske barockmålaren Rembrandt van Rijns (1606–1669) mest betydande verk. Målningen, som ägs av Konstakademien i Stockholm, gestaltar en scen ur batavernas uppror mot Rom år 69 e Kr. Den beställdes 1661 som en del av ett dekorativt program till det nybyggda rådhuset i Amsterdam.

Rembrandt har i målningen, som är typisk för konstnärens sena stil, använt ljuset för att understryka ögonblickets högtidliga allvar. En dold ljuskälla lyser upp en nattlig scen där en brokig skara anhängare grupperade runt ett bord svär en trohetsed till sin enögde rebelledare Claudius Civilis.

Målningen hängdes på sin tänkta plats i rådhuset men skickades efter en kort tid i retur till konstnären. Rembrandts måleri hade på 1660-talet blivit omodernt. Förmodligen var beställarna missnöjda med hans närmast brutala sätt att framställa den historiska händelsen. Idag anses Rembrandt däremot vara en av konsthistoriens största mästare och de sena verken betraktas som hans mest fullgångna.

Utöver Konstakademiens målning visas även verk ur Göteborgs konstmuseums samling från den holländska guldåldern på 1600-talet och blad ur museets stora samling med Rembrandtgrafik. 

Utställningen presenteras på museets sjätte våning till och med den 9 september 2018.