Regeringen hotar stoppa spelreklam helt
Civilminister Ardalan Shekarabi (S) håller en presskonferens om regeringens nästa steg i arbetet med att stoppa den aggressiva spelreklamen. Foto: Marko Säävälä/TT


Ytterst ett totalförbud. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) vill skärpa reklamreglerna för spelbolagen och ger nu en utredning fria mandat.

– Om utredaren gör bedömningen att det är det som krävs har utredaren möjlighet att föreslå det, säger Ardalan Shekarabi till TT om ett eventuellt totalförbud.

Spelreklam ska vara måttfull, enligt den lag som trädde i kraft den 1 januari i år. Men branschen lever inte upp till förväntningarna, anser regeringen. Spelmarknadsutredningen får nu i uppdrag att arbeta fram förslag på hur spelreklamen kan begränsas ytterligare.

– Vi har problem med en situation där konsumenter utsätts för spelreklam överallt, säger Shekarabi på en pressträff.

Ytterligare begränsningar

Innehållet i reklamen är på en nivå som inte alls svarar mot intentionerna i den lagstiftning som finns, säger Shekarabi.

Ytterst hotar ett totalt reklamförbud för spelbranschen – men då måste reglerna i grundlagen även ses över, enligt ministern. Utredningen ska också gå igenom om förändringarna ska handla om att vissa inslag i reklamen begränsas, om informationskraven ska skärpas och om omfattningen av reklamen ska begränsas.

Det kan exempelvis innebära att utredaren föreslår samma begränsningar som för reklam för tobak och alkohol.

Återta kontrollen

Sedan den nya lagen trädde i kraft – som gäller alla bolag verksamma på den svenska marknaden – har en mycket stor andel ansökt om licens och bedriver nu verksamhet enligt ny lag, uppger Shekarabi.

– Efter två decenniers vilda västern har staten återtagit kontrollen över spelmarknaden.

Regeringen ser att området som har störst behov av en översyn är spelreklam.

– Situationen med spelreklamen är ohållbar. Det är både problem vad gäller innehåll och omfattning.

Samtidigt som regeringen vill skärpa reglerna är staten den största spelaren på marknaden genom Svenska Spel. Och Ardalan Shekarabi välkomnar att Svenska Spel gått före och slutat med reklam för nätkasinon.

Utredningen ska vara klar senast 1 oktober 2020.

(Olle Lindström/TT)

Fakta

Utredarens uppdrag

(TT)

I utredningsuppdraget kring spelreklam ingår bland annat att överväga:

Om särskild måttfullhet ska gälla, likt tobaks- och alkoholreklam.

Om vissa inslag i reklamen ska begränsas, exempelvis om bonusar och gratisspel.

Om information kring sannolikheten att vinna måste finnas med.

Särskilda begränsningar för farliga spel, som exempelvis nätkasinon.

Eventuell begränsning av reklam under livesändningar av sport.

Konsekvenserna av ett totalt eller partiellt förbud av spelreklam.

Källa: Regeringen