loadingRegeringen har i januari, med energi- och näringslivsminister Ebba Busch i spetsen, presenterat regleringsbrev till landets energimyndigheter. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet
Regeringen har i januari, med energi- och näringslivsminister Ebba Busch i spetsen, presenterat regleringsbrev till landets energimyndigheter. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet
Inrikes

Regeringen har sjösatt nya energipolitiken

Camilla Johansson

Den nya inriktningen för regeringens energipolitik presenterades den 2 januari när regleringsbrev gick ut till de myndigheter som arbetar med landets energiförsörjning. Stöd för privat energieffektivisering utlovas.


El och energiförsörjningen i landet är något som engagerar de flesta dessa dagar. Nu har regeringen fattat beslut om årets regleringsbrev för de statliga myndigheter som verkar inom energiområdet. Syftet är att skynda på utbyggnaden av elnät samt underlätta energiöverföringen från norr till söder. Man har även givit direktiv till Boverket gällande stöd till småhusägare som energieffektiviserar sina hem.

I regleringsbreven ingår också uppdrag om en utvidgning av transmissionsnätet till Gotland, samt satsningar på ökad forskning och innovation inom kärnkraft.

Den pågående elektrifieringen

Under 2022 hade Energimyndigheten 1 543 miljoner kronor att fördela till aktörer som vill gå samman och bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

I september 2022 fanns en kombinerad ladd- och vätgasstation och 12 vätgasstationer i landet, de flesta i södra Sverige.

Enligt en rapport från europeiska fordonsbranschen från maj 2022 behöver takten på byggandet av laddstolpar öka i Sverige.

I dag byggs 60 laddstolpar i veckan. För att nå klimatmålen bör detta öka till 600 i veckan.
Inom hela EU behövs en laddstolpe byggas per minut för att klara målen.

De laddstolpar och elektrifieringspiloter som under 2022 finansierades med bidrag från Energimyndigheten måste tas i bruk under 2023.

Källa: Energimyndigheten/ACEA

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingRegeringen har i januari, med energi- och näringslivsminister Ebba Busch i spetsen, presenterat regleringsbrev till landets energimyndigheter. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet
Regeringen har i januari, med energi- och näringslivsminister Ebba Busch i spetsen, presenterat regleringsbrev till landets energimyndigheter. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet
Inrikes

Regeringen har sjösatt nya energipolitiken

Camilla Johansson

Den nya inriktningen för regeringens energipolitik presenterades den 2 januari när regleringsbrev gick ut till de myndigheter som arbetar med landets energiförsörjning. Stöd för privat energieffektivisering utlovas.


El och energiförsörjningen i landet är något som engagerar de flesta dessa dagar. Nu har regeringen fattat beslut om årets regleringsbrev för de statliga myndigheter som verkar inom energiområdet. Syftet är att skynda på utbyggnaden av elnät samt underlätta energiöverföringen från norr till söder. Man har även givit direktiv till Boverket gällande stöd till småhusägare som energieffektiviserar sina hem.

I regleringsbreven ingår också uppdrag om en utvidgning av transmissionsnätet till Gotland, samt satsningar på ökad forskning och innovation inom kärnkraft.

Den pågående elektrifieringen

Under 2022 hade Energimyndigheten 1 543 miljoner kronor att fördela till aktörer som vill gå samman och bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

I september 2022 fanns en kombinerad ladd- och vätgasstation och 12 vätgasstationer i landet, de flesta i södra Sverige.

Enligt en rapport från europeiska fordonsbranschen från maj 2022 behöver takten på byggandet av laddstolpar öka i Sverige.

I dag byggs 60 laddstolpar i veckan. För att nå klimatmålen bör detta öka till 600 i veckan.
Inom hela EU behövs en laddstolpe byggas per minut för att klara målen.

De laddstolpar och elektrifieringspiloter som under 2022 finansierades med bidrag från Energimyndigheten måste tas i bruk under 2023.

Källa: Energimyndigheten/ACEA

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024