loadingRegeringen vill låta polisen får upprätta tillfälliga visitationszoner. Foto: Johan Nilsson/TT
Regeringen vill låta polisen får upprätta tillfälliga visitationszoner. Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes

Regeringen: Visitationszoner införs i vår

Peter Wallberg/TT

Polisen ska få införa zoner där personer kan visiteras utan konkret brottsmisstanke. En klädstil förknippat med ett brottsligt gäng kan vara skäl nog att visitera en person. Även barn ska få visiteras.

Regeringen är nu klar med det omdebatterade lagförslaget, en lagrådsremiss, om säkerhetszoner, även kallade visitationszoner. Zonerna ska enligt regeringen införas från och med den 28 mars.

– Inom zonen ska polis få kroppsvisitera och leta igenom fordon och även barn ska få visiteras, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff.

Lagsförslag om säkerhetszoner

Polisen får fatta beslut om att upprätta tillfälliga säkerhetszoner.

Beslutet får gälla i högst två veckor, men kan förnyas

Beslut får överklagas till förvaltningsdomstol

Polisen är skyldig att på sin hemsida och på annat sätt informera om beslut om säkerhetszoner

Integritetskränkningen ska avvägas mot nyttan av att inrätta en zon - åtgärden ska vara proportionerlig

Zonen ska vara tydligt geografiskt avgränsad

Inom zonen får personer kroppsvisiteras och bilar genomsökas utan konkret brottsmisstanke

Ingripande måste dock fortfarande ske på sakliga skäl

Källa: Justitiedepartementet

 

(TT)

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingRegeringen vill låta polisen får upprätta tillfälliga visitationszoner. Foto: Johan Nilsson/TT
Regeringen vill låta polisen får upprätta tillfälliga visitationszoner. Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes

Regeringen: Visitationszoner införs i vår

Peter Wallberg/TT

Polisen ska få införa zoner där personer kan visiteras utan konkret brottsmisstanke. En klädstil förknippat med ett brottsligt gäng kan vara skäl nog att visitera en person. Även barn ska få visiteras.

Regeringen är nu klar med det omdebatterade lagförslaget, en lagrådsremiss, om säkerhetszoner, även kallade visitationszoner. Zonerna ska enligt regeringen införas från och med den 28 mars.

– Inom zonen ska polis få kroppsvisitera och leta igenom fordon och även barn ska få visiteras, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff.

Lagsförslag om säkerhetszoner

Polisen får fatta beslut om att upprätta tillfälliga säkerhetszoner.

Beslutet får gälla i högst två veckor, men kan förnyas

Beslut får överklagas till förvaltningsdomstol

Polisen är skyldig att på sin hemsida och på annat sätt informera om beslut om säkerhetszoner

Integritetskränkningen ska avvägas mot nyttan av att inrätta en zon - åtgärden ska vara proportionerlig

Zonen ska vara tydligt geografiskt avgränsad

Inom zonen får personer kroppsvisiteras och bilar genomsökas utan konkret brottsmisstanke

Ingripande måste dock fortfarande ske på sakliga skäl

Källa: Justitiedepartementet

 

(TT)

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024