Rapport: Vittnesmål om vänstervriden public service blottar demokratiproblem
SVT, UR och SR har fått kritik av flera före detta anställda för att gynna den politiska vänstern. Foto: Bilbo Lantto/Epoch Times-arkivbild


Det har länge förekommit kritik mot att public service-medierna (SVT, SR och UR) är vänstervridna. En studie av uttalanden från före detta medarbetare i public service vittnar om krav på att ”rösta rött om man vill vara del av gemenskapen” och att inte rapportera om sådant som kan gynna Sverigedemokraterna. I ett svar till Epoch Times avfärdar SVT kritiken med att studiens underlag är litet och att forskningen inte har påvisat någon politisk slagsida i dess rapportering.

Förtroendet för de offentligt finansierade medierna sjunker. Mest hos medborgare som röstar på partierna till höger på den politiska skalan, mindre hos dem som röstar vänster.

Jonathan Kender vid Stockholms universitets statsvetenskapliga institution har samlat ihop uttalanden i intervjuer, poddar, sociala medier och bloggar från före detta public service-medarbetare, som vittnar om att de skattefinansierade medierna har kraftig slagsida åt vänster. I studien ”En ny kritisk diskurs om Public Service – En kritik från tidigare anställda” påstås bland annat att det är viktigare vilka åsikter och värderingar företagens anställda har, än att de ger en bred belysning på samhällsfrågor.

Detta ser författaren som ett problem då public service:

”... spelar en viktig samhällsroll eftersom en demokrati bara kan må bra om dess medborgare är kapabla att fatta välinformerade beslut.”

De tidigare medarbetarna har, till skillnad från de tankesmedjor och opinionsbildare som har kritiserat public service, direkt erfarenhet av det dagliga arbetet och vet hur resonemangen går på redaktionerna, liksom vilka förväntningar de anställda upplever att de har på sig.

” … mig veterligen har det aldrig tidigare gjorts en större sammanställning och analys av denna typ av kritik”, skriver Jonathan Kender.

Politiskt homogen yrkeskår

Han lyfter fram forskning som visar att över 80 procent av public services medarbetare röstar på rödgröna partier. Moderaterna har få representanter i de statligt finansierade mediehusen, och det har även det sedan många år dominerande partiet i svensk politik, Socialdemokraterna. Det är istället de små partierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet som dominerar inom public service, enligt forskning som professorn i journalistik Kent Asp presenterat.

”En vanlig kritik mot företag är att denna ideologiskt homogena journalistkår inte förmår att förmedla en objektiv världsbild till allmänheten”, skriver Jonathan Kender.

... svårt att veta om man satt på en kongress hos Miljöpartiet och Vänsterpartiet eller deltog i ett redaktionsmöte på SVT.

Samtidigt har public services representanter hävdat att man alltid strävar efter objektivitet och att det inte finns någon partiskhet inom företaget. SVT:s vd Hanna Stjärne har sagt att hennes företag alltid strävar efter att ”vara så opartiska som möjligt”.

Vill fostra publiken

Journalisten Jens Ganman har gått i fronten för kritiken mot public services vänstervridning, och menar att klimatet är politiserat och aktivistiskt. En annan före detta public service-medarbetare, Jörgen Huitfeldt, anser att journalisterna inte enbart vill informera utan också fostra publiken.

Ett vittnesmål om vänstervridningen gav journalisten Joakim Lamotte 2018. Han har lång erfarenhet av arbete inom public service och skrev om redaktionsmötena att det: ”ofta var svårt att veta om man satt på en kongress hos Miljöpartiet och Vänsterpartiet eller deltog i ett redaktionsmöte på SVT”. Lamotte hade vid sin första anställning fått veta att ”på den här redaktionen röstar man rött om man vill vara en del av gemenskapen”.

Han menar att det finns en beröringsskräck för vissa frågor. En medarbetare hade avrått honom från att göra en granskning av islam för att det kunde framställa den religionen i dålig dager och för att ”då riskerar vi att få vänner som vi inte vill ha”.

Varför granska "vårt parti"?

Den kände grävande journalisten Janne Josefsson har kritiserat vänstervridningen, och vänt sig emot att ledningen förnekar att SVT domineras av vänsterfolk. ”Det har varit många kommunister och vänsterextrema i public service under de åren då jag jobbat där.” säger Josefsson.

Partier och organisationer som står till höger granskas hårdare än de till vänster, menar Jonathan Kender. Janne Josefsson har sagt att de statligt avlönade journalisterna är rädda för att rapportera om saker som kan ställa invandrare i dålig dager, eftersom det skulle kunna gynna Sverigedemokraterna. Han har aldrig hört det motsatta: att man skulle undvika att berätta om något som skulle kunna gynna vänsterpartiet eller miljöpartiet.

När Josefsson gjorde ett program om ”vänsterpartiets mörka historia” ifrågasattes det varför han granskade ”vårt parti”. Däremot välkomnade kolleger och chefer en granskning av Nordiska motståndsrörelsen (NMR), medan hans förslag om att granska den ”antifascistiska kampen” ifrågasattes.

Påminner om Ryssland

Journalisten Egor Putilov avråddes från att granska Migrationsverkets brister. Han kommer ursprungligen från Ryssland och jämförde kulturen inom public service med den som råder i hans hemland.

Det anses viktigare att följa den rätta värdegrunden än att kunna producera journalistik av hög kvalitet, menar Jens Ganman. Han talar om ett fascistiskt åsiktsförtryck som utesluter medarbetare som inte anpassar sig till värdegrunden, vilket han ser som ett orwellskt nyspråksbegrepp som kan betyda vad än makthavarna vill att det ska betyda.

Feminism är också känsligt. En krönika i vilken komikern Aron Flam kritiserade feminismen klipptes bort ur ett humorprogram. Skämt om arbetarrörelsen, socialdemokrater, jämställdhet, yttrandefrihet och public service var inte heller lämpliga att skriva satir om, menar Flam. Han uppfattade att man måste hålla sig till partilinjen, vara politiskt korrekt och skriva under på värdegrunden, för att få vara med vid SVT.

"Politisk kommissarie"

Dokumentärregissören Bo Persson hävdar att SVT utövar utpressning, så att filmare anpassar sina produktioner efter vad som anses lämpligt att visa. När han inte ändrade en dokumentär om terrorism, Islam och antisemitism enligt SVT:s krav på att framställa USA och Israel som terrorister, så bröt public service kontraktet och vägrade visa den internationellt hyllade ”Watching the moon at night”, trots att man hade medfinansierat filmen. SVT menade å sin sida att filmarna hade brutit ett avtal och att filmen inte passade i deras utbud.

Persson kallar den som framförde kravet för en ”politisk kommissarie” som skulle få honom att följa en viss politisk ideologi.

Det var ju lämmeltåg som gick rakt in när TV2 startade 60 och de är ju kvar, många av dem är chefer idag ...

Ett av de största praktiska demokratiproblemen är enligt studien, utöver den allmänna vänstervridningen och att vissa frågor ger utrymme medan andra trycks undan, att public service motarbetar det demokratiskt valda Sverigedemokraterna.

Självreglerande system

Enligt Jens Ganman finns det ingen ”stor konspiration”, utan systemet är ”självreglerande” och beteendet ”kommer helt naturligt”.

Janne Josefsson ser en förklaring i att journalisthögskolan (som han kallar kommunisthögskolan) var så vänsteranstruken på 1970-talet.

”Det var ju lämmeltåg som gick rakt in när TV2 startade 60 och de är ju kvar, många av dem är chefer idag ...”.

Faran är enligt Jonathan Kender att allmänheten får en manipulerad bild av verkligheten: ”Om den statliga median belyser vissa politiska perspektiv mer än andra i sin rapportering, samtidigt som de hävdar att informationen är neutral och objektiv, skulle detta kunna leda till att samhället får mindre upplysta och informerade medborgare, som tror att de får en objektiv bild förmedlad av den statliga median, när de i själva verket får en snedvriden bild.”

Epoch Times har kontaktat ansvariga på SVT, SR och UR för att få kommentarer kring studien. För SVT:s del svarade Hanna Dowling, chef för företagskommunikation, så här i mejl: ”Ingen vetenskaplig forskning har visat på någon politisk slagsida i SVT:s rapportering. Den forskning som gjorts i samband med allmänna val har visat att ingen sida gynnats. Denna uppsats har försökt beskriva en kritisk diskurs genom att sammanställa mediala vittnesmål från en handfull journalister som jobbar eller någon gång har jobbat på public service. För SVT:s del handlar det om fem journalister. Detta måste sättas i relation till det faktum att SVT har 2100 fast anställda, varav merparten arbetar journalistiskt.”

UR och SR har svarat att de inte vill kommentera studien.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.

Fakta

Sändningstillstånd

Det inledande stycket i SVT:s sändningstillstånd, utfärdat av Kulturdepartementet 20131219, lyder:

”Sveriges Television AB (SVT) har till uppgift att bedriva tv-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset.”

Sändningstillståndet kan läsas i sin helhet här.