loadingPolismyndigheten ställer sig positiv till lagförslaget om säkerhetszoner. Foto: Susanne W. Lamm
Polismyndigheten ställer sig positiv till lagförslaget om säkerhetszoner. Foto: Susanne W. Lamm
Inrikes

Polisen om visitationszoner: ”Fördelarna överväger nackdelarna”

Tony Lingefors

Polismyndigheten uppger att man är positiv till lagförslaget om visitationszoner eller så kallade säkerhetszoner.

”Systemet med säkerhetszoner kan användas för att öka tryggheten för enskilda i ett våldsutsatt område”, skriver rikspolischefen Petra Lundh i ett remissvar till regeringen.

Förslaget innebär att polisen skulle få befogenheter att kroppsvisitera och genomföra husrannsakan i transportmedel. Man menar dock att dessa medel inte är tillräckliga för att förebygga och förhindra allvarlig våldsbrottslighet. 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingPolismyndigheten ställer sig positiv till lagförslaget om säkerhetszoner. Foto: Susanne W. Lamm
Polismyndigheten ställer sig positiv till lagförslaget om säkerhetszoner. Foto: Susanne W. Lamm
Inrikes

Polisen om visitationszoner: ”Fördelarna överväger nackdelarna”

Tony Lingefors

Polismyndigheten uppger att man är positiv till lagförslaget om visitationszoner eller så kallade säkerhetszoner.

”Systemet med säkerhetszoner kan användas för att öka tryggheten för enskilda i ett våldsutsatt område”, skriver rikspolischefen Petra Lundh i ett remissvar till regeringen.

Förslaget innebär att polisen skulle få befogenheter att kroppsvisitera och genomföra husrannsakan i transportmedel. Man menar dock att dessa medel inte är tillräckliga för att förebygga och förhindra allvarlig våldsbrottslighet. 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024