Organisation vill återskapa den svenska ullindustrin

I Sverige finns det ett intresse för inhemsk ull, men på grund av att vi saknar den infrastruktur som behövs för för att själva ta hand om ullen slängs ungefär hälften. Foto: Anton Nilsson


Sverige har historiskt varit självförsörjande på ull, men i dag har vi inte möjlighet att förädla vår inhemska ull utan tvingas slänga hälften. Den nybildade riksorganisationen Arena Svensk Ull verkar för att återställa den svenska ullindustrin och göra det möjligt att använda all svensk ull.

Ull och lin är två material som har förädlats i Sverige under en väldigt lång tid – de är också en del av vår historia och en del av Sveriges materiella och immateriella kulturarv.

Innan globaliseringen av världen startade och Sverige av ekonomiska skäl förflyttade mycket av den textila industrin till låglöneländer, var vi självförsörjande på dessa material. Speciellt i Norrköping har vi bevarat resterna av de gamla textilfabrikerna, som förr var en väsentlig del av Sveriges ekonomi och självförsörjning. Byggnaderna används numera som kontor, köpcenter och museum men finns kvar som en del av det svenska industriella kulturarvet.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa vidare
Vill du också läsa politiskt oberoende (på riktigt) ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter?
Tidsbegränsat introduktionserbjudande, endast 1 krona första månaden utan att binda dig! Bara 199 kronor i månaden därefter. Säg upp när du vill!