loading

Kulturinstitutioner och akademier arbetar för att kulturdepartementet och utbild-ningsdepar-tementet ska börja samarbeta och bli medvetna om de överlappande ämnesområdena kultur och utbildning. Foto: Sofia Drevemo
Kulturinstitutioner och akademier arbetar för att kulturdepartementet och utbild-ningsdepar-tementet ska börja samarbeta och bli medvetna om de överlappande ämnesområdena kultur och utbildning. Foto: Sofia Drevemo
Kultur

Ledare: En kursändring inom kulturpolitiken är bra för stora och små

Kristina I. Kleinert

Statsminister Magdalena Andersson begärde häromveckan att få bli entledigad. Riksdagens talman Andreas Norlén har därför entledigat statsministern och övriga statsråd. De uppehåller sina befattningar till dess att en ny regering har tillträtt och är därmed en övergångsregering.

Vem som kommer att bli ny kulturminister är i skrivande stund inte klart. Några reella kandidater är inte presenterade och några vilda gissningar är inte relevanta. Det som dock är angeläget är att det blir en person som är förankrad i kulturområdet och vet vad det handlar om. De senaste kulturministrarna har haft sin politiska förankring antingen inom Miljöpartiet eller Socialdemokraterna. I och med den nya regeringen kommer den nya kulturministern med största sannolikhet tillhöra högerblocket, vilken partitillhörighet återstår att se.

Kulturministern har flera frågor på sitt bord och kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Dessutom ansvarar departementet för ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet. Det är en omfattande verksamhet att ha koll på och kräver engagerade och kompetenta tjänstemän som kan leverera uppdaterad information och sakkunskap till kulturministern. De flesta tjänstemän är opolitiska och sitter kvar fastän ministern byts ut. Det skapar förutsättningar för en nödvändig stabilitet och ett långsiktigt arbete, oavsett vart de politiska vindarna blåser.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading

Kulturinstitutioner och akademier arbetar för att kulturdepartementet och utbild-ningsdepar-tementet ska börja samarbeta och bli medvetna om de överlappande ämnesområdena kultur och utbildning. Foto: Sofia Drevemo
Kulturinstitutioner och akademier arbetar för att kulturdepartementet och utbild-ningsdepar-tementet ska börja samarbeta och bli medvetna om de överlappande ämnesområdena kultur och utbildning. Foto: Sofia Drevemo
Kultur

Ledare: En kursändring inom kulturpolitiken är bra för stora och små

Kristina I. Kleinert

Statsminister Magdalena Andersson begärde häromveckan att få bli entledigad. Riksdagens talman Andreas Norlén har därför entledigat statsministern och övriga statsråd. De uppehåller sina befattningar till dess att en ny regering har tillträtt och är därmed en övergångsregering.

Vem som kommer att bli ny kulturminister är i skrivande stund inte klart. Några reella kandidater är inte presenterade och några vilda gissningar är inte relevanta. Det som dock är angeläget är att det blir en person som är förankrad i kulturområdet och vet vad det handlar om. De senaste kulturministrarna har haft sin politiska förankring antingen inom Miljöpartiet eller Socialdemokraterna. I och med den nya regeringen kommer den nya kulturministern med största sannolikhet tillhöra högerblocket, vilken partitillhörighet återstår att se.

Kulturministern har flera frågor på sitt bord och kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Dessutom ansvarar departementet för ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet. Det är en omfattande verksamhet att ha koll på och kräver engagerade och kompetenta tjänstemän som kan leverera uppdaterad information och sakkunskap till kulturministern. De flesta tjänstemän är opolitiska och sitter kvar fastän ministern byts ut. Det skapar förutsättningar för en nödvändig stabilitet och ett långsiktigt arbete, oavsett vart de politiska vindarna blåser.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024