loadingKyrkan och krisstödet. Foto: Anna Larsson Design
Kyrkan och krisstödet. Foto: Anna Larsson Design
Nyheter

Nyskriven handbok ska rusta kyrkan inför kris och katastrof

Ida Fältander

När en kris eller katastrof inträffar, är det många människor som vänder sig till Svenska kyrkan för stöd. Boken ”Kyrkan och krisstödet, Handbok vid allvarlig händelse” är tänkt som en manual för kyrkans krisstödjare och dess ledare.

Bokens första del fokuserar på det akuta skedet i en kris. Där lyfter författaren Gudrun Rosén fram hur kyrkan kan förstå och förbereda sig inför krissituationer samt ge god psykologisk första hjälp till sina besökare.

I bokens andra del presenteras sedan en checklista för minnesgudstjänster, dikter och böner samt förslag på lämpliga bibeltexter och psalmer. Prästen Hanna Wejryd samt diakonen Ingemar Hällqvist ger vägledning om hur kyrkan kan stödja barn i kris. Det ges olika tips på hur stöd kan ges till människor med demens samt till personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingKyrkan och krisstödet. Foto: Anna Larsson Design
Kyrkan och krisstödet. Foto: Anna Larsson Design
Nyheter

Nyskriven handbok ska rusta kyrkan inför kris och katastrof

Ida Fältander

När en kris eller katastrof inträffar, är det många människor som vänder sig till Svenska kyrkan för stöd. Boken ”Kyrkan och krisstödet, Handbok vid allvarlig händelse” är tänkt som en manual för kyrkans krisstödjare och dess ledare.

Bokens första del fokuserar på det akuta skedet i en kris. Där lyfter författaren Gudrun Rosén fram hur kyrkan kan förstå och förbereda sig inför krissituationer samt ge god psykologisk första hjälp till sina besökare.

I bokens andra del presenteras sedan en checklista för minnesgudstjänster, dikter och böner samt förslag på lämpliga bibeltexter och psalmer. Prästen Hanna Wejryd samt diakonen Ingemar Hällqvist ger vägledning om hur kyrkan kan stödja barn i kris. Det ges olika tips på hur stöd kan ges till människor med demens samt till personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024