Ny partiledare får pröva bilda regering
Moderatledaren Ulf Kristersson håller pressträff efter sitt möte med talmannen. Foto: Henrik Montgomery/TT


Moderatledaren Ulf Kristersson har meddelat att hans försök att bilda regering misslyckats.

En annan partiledare kan redan på måndagen få uppdraget att göra nästa försök.

Efter att Kristersson meddelat riksdagens talman Andreas Norlén att han misslyckats med att samla stöd för en regering som kan tolereras av riksdagen, går nu uppdraget vidare.

Talmannen bjuder in övriga sju partiledare till nya enskilda samtal redan på måndagen för att diskutera nästa steg i regeringsbildningsprocessen.

– Nu vill jag resonera med övriga partier om vägen framåt och det är väl rimligt att tänka sig att någon annan får ett sonderingsuppdrag, säger Norlén.

Uppdraget går vidare

Hans ambition är att ge det uppdraget till någon av partiledarna på måndag eftermiddag.

Att föreslå Kristersson som statsminister för riksdagen är uteslutet i detta läge.

– Han har rapporterat till mig att han inte har förutsättningar att samla stöd för en regering som kan tolereras av riksdagen, säger Norlén.

– Så jag ser inte framför mig att jag ska gå till kammaren med ett förslag i detta läge.

Talmannen uppger att hans ambition är regeringsbildningsprocessen varken ska vara "försenad eller forcerad".

– Jag tänker inte låta mig stressas av att tiden går och att ett sonderingsförsök inte blivit framgångsrikt, säger Norlén.

Talmannen Andreas Norlén hälsar på moderatledaren Ulf Kristersson inför söndagens diskussion. Foto: Henrik Montgomery/TT

Gav upp

Ulf Kristersson träffade talmannen under cirka 20 minuter på söndagsförmiddagen för att avlägga sin rapport om hur det har gått med regeringsbildningen.

Därefter höll han en presskonferens.

– Jag är fortsatt beredd att bli statsminister och leda en regering som består av hela Alliansen, av enbart Moderaterna eller av de Allianspartier som kan och vill ingå i den Alliansregering som jag leder, säger Kristersson.

– Men jag har i dag meddelat talmannen att det i nuläget saknas förutsättningar för alla dessa alternativ.

Tre alternativ

Moderatledaren har hittills lyft fram tre regeringsalternativ. Det första var en Alliansregering med stöd av Socialdemokraterna. S-ledaren Stefan Löfven har dock uteslutit att vara "stödparti" åt en sådan regering.

Det andra alternativet var en Alliansregering utan stöd från S och det tredje en regering med bara M eller med M och något annat Alliansparti, i praktiken Kristdemokraterna (KD).

De två sista alternativen sade Centern och Liberalerna nej till på lördagen.

– Jag respekterar självklart de överväganden olika partier gör, men jag tycker att det är beklagligt att Sverige nu riskerar att gå miste om en ny regering som med Alliansens politik skulle kunna ta tag i alla de problem Alliansen vill lösa, säger Kristersson.

Moderatledaren hävdar att de förslag han lagt på bordet förenar principer med pragmatism och att de skulle stå upp för Alliansens värderingar fullt ut, samtidigt som de praktiskt ser till att Alliansens politik kan genomföras i riksdagen.

– Våra förslag ligger kvar på bordet. Jag står till förfogande, men nu har talmannen ansvar för nästa steg, säger Kristersson..
 
(Peter Wallberg/TT)

Fakta

Regeringsbildningen

(TT)

När en statsminister ska utses samråder talmannen först med företrädare för varje partigrupp i riksdagen. Därefter överlägger hen med vice talmännen och lämnar förslag till riksdagen.

Riksdagen ska inom fyra dagar rösta om förslaget till statsminister. Om mer än hälften av ledamöterna röstar nej är det förkastat, annars är det godkänt. Alltså kan nedlagda röster påverka utfallet.

Om riksdagen förkastar förslaget ska proceduren upprepas. Om riksdagen röstar ner talmannens förslag fyra gånger avbryts processen och extraval ska hållas inom tre månader.

Källa: Regeringsformen