Ny metod skonar skogen vid gallring

Att gallra skogen från luften med hjälp av en skördedrönare kan bli ett alternativ i framtidens skogsbruk. Foto: Pixabay


Inom skogsbruket är det vanligt att man gallrar bort mindre träd för att ge plats åt de starkare träden att växa. Nu lanseras ett nytt innovationsbolag som erbjuder ett skonsamt och miljövänligt alternativ till traditionell skogsgallring.

Innovationsbolaget AirForestry har tagit fram en ny teknik som med hjälp av en eldriven skördedrönare kan gallra skogen från luften. Bolaget skriver att tekniken innebär att man på ett helt nytt och skonsamt sätt kan sköta skogsgallringen utan tunga dieseldrivna markgående fordon.

I pressmeddelandet skriver företaget att skillnaden för skogen är enorm jämfört med traditionella metoder. Det ger en bättre biologisk mångfald, skonsammare gallring och högre inlagring av koldioxid.

Minskar koldioxidutsläppen

Enligt företaget kan metoden, bara i Sverige, minska direkta utsläpp med över 150 000 ton koldioxid per år samt öka skogens koldioxidupptag med en miljon ton per år.

Bolagets fyra grundare har kompetenser både från startup-sektorn, elflyg och skogsbruk. Enligt företagets vd Olle Gelin, kan de eldrivna skördedrönarna komma att skapa fantastiska möjligheter för framtidens skogsbruk.

"En genialisk metod"

Caroline Walerud, en av grundarna som arbetar operativt i företaget, säger i pressmeddelandet att metoden är genialisk. Att sköta gallringen från luften känns som den enda vägen framåt och att det är ”helt galet” att ingen gjort det tidigare.

– AirForestry är en fantastisk lösning för en friskare, mer produktiv skog. Med AirForestry har vi möjligheten att göra en stor industri fossilfri och bättre för den levande planeten, säger hon i pressmeddelandet.