Ny mätning: Européer är inte nöjda med invandringen
Flyktingar på en ungersk motorväg på väg mot Österrike i september 2015. Foto: Wikimedia Commons


Många européer är inte nöjda med hur deras regering och EU har skött invandringen och en majoritet är emot att invandringen fortsätter som den gör. Det visar YouGovs senaste Eurotrack-mätning av sju nordeuropeiska länder.

YouGov har mellan den 20 juni och 4 juli intervjuat personer från sju olika europeiska länder: Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Danmark, Sverige, Finland och Norge.

På frågan hur man tycker att sitt lands regering har skött migrationen från utomeuropeiska länder är svaret dystert. Majoriteten av de tillfrågade tycker att den har skötts dåligt. 78 procent av fransmännen i undersökningen tycker att den har skötts dåligt. För svenskarnas och tyskarnas del är det 76 procent respektive 71 procent.

De sju länderna tycker också att EU har skött migrationen från utomeuropeiska länder dåligt. Majoriteten tycker att den är illa skött. 83 procent av svenskarna i undersökningen tycker att den är illa skött. Fransmännen kommer tätt efter med 82 procent.   

När det gäller frågan om man är för eller emot att sitt land tar emot fler migranter så säger 72 procent av tyskarna att man är emot att ta in fler invandrare. Motsvarande andel för svenskarna och danskarna är 60 procent respektive 65 procent.

Tyskland, Italien och Grekland är de länder som de intervjuade tycker tar sitt ansvar vad gäller att ta emot nyanlända. Men däremot tycker man att inte Storbritannien, Norge, Finland och Danmark tar sitt ansvar.

På frågan hur nöjd man är med sin regering svarar 65 procent av svenskarna att man inte är nöjd. Motsvarande för fransmännen och tyskarna är 64 procent respektive 70 procent. Norrmännen och britterna är däremot mer nöjda med sina regeringar.

Här finns hela undersökningen.

Mannen köpte ett hus – visste inte att han fick en hund på köpet

Slav under kommunismen