EU-nej till omstritt internetförslag


EU-parlamentet röstar nej till ett kontroversiellt förslag om upphovsrätt på internet. Förslaget syftar till att stärka upphovspersonernas rättigheter, men kritiker menar att det kommer att leda till övervakning.

Dagens nej innebär att förslaget måste göras om och EU-parlamentet kommer på nytt att ta ställning till det i september.

De svenska EU-parlamentarikerna Max Andersson (MP) och Fredrick Federley (C) sällar sig till en skara som är starkt kritisk till förslaget och de välkomnar EU-parlamentets beslut.

Samtliga svenska ledamöter på plats röstade emot förslaget.

– Vi tycker att utskottets förslag blir rättsosäkert, säger Jytte Guteland (S), ledamot i EU-parlamentet.

Hon fortsätter:

– Men jag vill också påpeka att vi vill stärka rättighetsinnehavarnas situation.

Förslaget går bland annat ut på att plattformar som Youtube och Facebook redan före publicering måste stoppa upphovsskyddat material. De ska också betala för länkar till med sådant innehåll.

Kritiker tror att de föreslagna reglerna skulle leda till filter och självcensur medan förespråkarna menar att de skulle innebära att upphovspersoner får ta del av de stora plattformarnas intäkter.

Fredrick Federley (C) i EU-parlamentet i Strasbourg. Federley är en av de politiker som riktat stark kritik mot det förslag som nu har röstats ned. Foto: Fredrik Persson/TT

Fakta: Så fungerar nya upphovsrättsdirektivet

Direktivet handlar om vem som har ansvar för att upphovsrättsskyddat material hamnar på Youtube, Facebook och många andra plattformar. I dag är det upp till upphovspersonen eller dennes branschorganisation att påpeka att materialet olovligen har laddats upp på internet och först om ägaren till plattformen vägrar att ta bort det riskerar denne böter.

Med det nya förslaget ska materialet stoppas redan vid uppladdningen och det kan med största sannolikhet bara göras med filter, algoritmer eller artificiell intelligens. Nätjättarna kan ha råd med detta, men enligt förslagets kritiker kommer mindre plattformar att drabbas hårt.

En central del av kritiken är att förslaget innebär mer övervakning av nättrafik.

Kritikerna har riktat in sig på förslagets artikel 11 och 13.

Den förstnämnda handlar om att medier som producerat material som via länkar sprids på internet ska få ersättning från plattformarna via ett licenssystem. Kritiker menar att det kommer att bli svårt för EU:s medlemsländer att nå samsyn kring ett sådant system, eller ens vad som är att betrakta som en länk.

Den senare artikeln har mött än hårdare kritik eftersom den ställer krav på plattformar att förhandsgranska och stoppa uppladdningen av upphovsrättsskyddat material eller riskera höga böter. Det går inte att manuellt granska de enorma mängder material som dagligen sprids på internet och den enda lösningen är filter eller algoritmer som automatiskt granskar allt som sprids via kommersiella plattformar.

(TT)

Den vilda tjuren galopperar ut på gatan från rodeon – se när cowboyen griper in

Slav under kommunismen