Ny doftterapi kan förbättra minnet
Forskare har upptäckt ett nytt sätt att använda dofter för att förbättra minnet
De flesta av oss har säkert upplevt den enastående kraften i dofter och hur den kan påverka minnet. Foto: Andrea Piacquadio


Nyligen har man upptäckt en metod för att förbättra minnet när man sover. Med hjälp av den här tekniken har man möjlighet att återställa minnesförmågan hos personer som haft en hjärnskada eller behandla patienter med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Forskare vid Tel Aviv University och Weizmann Institute of Science har hittat en metod som bygger på att framkalla minnesbilder genom dofter som andas in genom ena näsborren. Deras resultat publicerades nyligen i tidskriften Current Biology.

Minneskonsolidering (förstärkning eller befästning av minnen) är en process som sker i hjärnan under sömnen. Nya minnen börjar som arbetsminnen och lagras i den del av hjärnan som kallas hippocampus. Hippocampus finns i den inre delen av tinningloben och dess namn kommer från det grekiska ordet för sjöhäst eftersom dess utseende påminner lite om en sjöhäst. Minnena övergår sedan gradvis från denna tillfälliga lagringsplats till olika delar i hjärnbarken för långsiktig minneslagring. Hur denna övergång faktiskt sker har gäckat forskare i många år.

Upptäckterna visar att det långsiktiga minnet kan förstärkas av externa hjälpmedel såsom lukter och dofter. 

Vår nuvarande kunskap visar att saker som finns till vänster om en person främst lagras i vår högra hjärnhalva och saker som finns till höger lagras i den vänstra hjärnhalvan. Forskarna lät deltagarna andas in doften av en ros samtidigt som de ombads komma ihåg om orden som visades på en bildskärm befann sig på den högra eller vänstra sidan. Man testade sedan deltagarna för att se om de kunde minnas var ordet var placerat innan de fick ta en kort tupplur. Under själva tuppluren fick deltagarna andas in doften av ros igen, men endast genom ena näsborren. Genom att bara använda en näsborre för att andas in doften, så kunde forskarna förbättra och förstärka minnen som lagrades i den hjärnhalva som befann sig på motsatt sida av den näsborre som andades in doften. dvs. vänster näsborre, höger hjärna; höger näsborre, vänster hjärna).

Under tiden deltagarna sov spelade man in hjärnaktiviteten med hjälp av elektroencefalografi (EEG). Resultaten av EEG visade på betydande skillnader av sömnmönster i de två hjärnhalvorna, då man endast andades in rosdoft via en näsborre . Hjärnhalvan som tog emot doften (vilken var den hjärnhalva som befann sig på motsatt sida av näsborren som andades in doften ) visade på elektroniska mönster som representerade ett förbättrat minne under sömn.

När deltagarna vaknat utfördes ett sista test. De fick återigen försöka komma ihåg de ord de memorerade innan de somnade. Deltagarna hade mycket lättare att komma ihåg de ord som fanns på den sida som påverkats av rosdoften än de ord som fanns på den sida som inte hade påverkats av någon doft under sömnen.

Olika dofter har förmågan att stärka minnen. Foto: Brooke Cagle

Doft förstärker minnet

Upptäckterna visar att det långsiktiga minnet kan förstärkas av externa hjälpmedel såsom lukter och dofter. Även om ytterligare kliniska studier behövs, så visar detta på att man kan påverka minnet med hjälp av dofter och lukter som andas in under sömnen och påverkar kommunikationen mellan hippocampus och andra delar i hjärnbarken.

Samtidigt som den exakta överföringsprocessen från arbetsminne till långtidsminne fortsätter att gäcka forskare, så vet vi nu att dofter förbättrar eller stärker denna process. Många av oss har upplevt den enastående kraften i dofter och dess påverkan på minnet, som till exempel den starka antiseptiska lukten på sjukhuset där ditt barn föddes, den intensiva doften på den franska restaurangen där du friade till din partner, eller blandningen av olika kroppslukter hos den hemlöse mannen som råkar vara din första patient på akuten. Dofter och aromer kan starkt väcka den här typen av minnen.

Förutom att öka vår förståelse för hur sömnen påverkar våra minnesbilder, ser forskarna potentiella kliniska användningsområden med denna metod i framtiden. Den här metoden kan bli särskilt användbar för patienter med PTSD, där minnet kan fungera som en stark känslomässig utlösande faktor samt hjälpa rehabiliteringsprocessen efter cerebrovaskulära olyckor eller stroke. De allra flesta fall av stroke leder till ensidiga hjärnskador.

I den digitala tidsålder som vi nu lever i verkar mindre och mindre tonvikt läggas på att förbättra vårt eget minne. Efter att tech-industrin i årtionden har väckt vår rädsla (rädsla för att förlora minnen) har de framgångsrikt övertygat de flesta av oss att förlita oss på externa lagringsenheter. Vi har nu hårddiskar och servrar fulla av telefonnummer, inköpslistor, bilder och videor. Det är bra, men det kan aldrig ersätta den detaljrikedom som finns hos ett starkt minne där alla fem sinnen är inkluderade.

Förutom de självklara sakerna som god sömn, närvaro och att reflektera över sin dag, kan vi nu också lägga till doft- och aromterapi till listan för att hjälpa vårt minne. Så nästa gång det där speciella tillfället dyker upp som du aldrig vill glömma, laga en kryddstark måltid, ta med några blommor eller bara tänd ett ljus. Doften kommer att hjälpa dig att minnas.

Armen Nikogosian är läkare och praktiserar funktionell och integrativ medicin vid Southwest Functional Medicine i Henderson, USA. Han är certifierad i internmedicin och medlem i Institute for Functional Medicine och the Medical Academy of Pediatric Special Needs. Hans fokus ligger främst på behandling av komplexa medicinska tillstånd med en särskild tyngdpunkt på autismspektrumtillstånd hos barn liksom kroniska tarmbesvär och autoimmuna tillstånd hos vuxna.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld.  Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.