Domstol: Hjärntumören orsakades av mobilstrålning


I ett historiskt fall har italiensk domstol dömt till fördel för en tidigare telekomarbetare som drabbats av tumör på hörselnerven. I domen framgår också att forskare ofta är i intressekonflikt, skriver italienska Il Fatto Quotidiano.

Italienaren Roberto Romeo arbetade tidigare för Telecom Italia där han dagligen använde mobiltelefon minst fyra timmar under perioden 1995-2010, skriver tidningen. Under den tiden fanns inte alternativ till att hålla telefonen mot huvudet, konstaterar hovrätten, och på den sida han använt telefonen utvecklades ett neurinom (en godartad skallbastumör) i örat.

Domslutet i Turin, Italien, från den 13 januari 2020, var det andra att döma till Romeos fördel. I april 2017 föll domen att Inail, ett nationellt försäkringsinstitut för arbetsskador, skulle betala ut pengar till Romeo. Inails överklagande ledde till den nya domen där hovrätten funnit ”solida element för att bekräfta ett orsakssamband mellan exponering för radiofrekvenser från mobiltelefon och allvarlig sjukdom”.

I beslutet delger domstolen även misstankar om opartiskheten i vissa ”lugnande” studier där ”En stor del av den vetenskapliga litteraturen som utesluter cancerframkallande, radiofrekvent exponering (…) står i intressekonflikt, som inte alltid uttalas”, skriver domarna. De framhäver vikten av att se till resultaten av oberoende studier. Hovrätten skriver att ”det är uppenbart att utredningen och slutsatserna från oberoende författare ger större garantier för tillförlitlighet än de som åtminstone delvis har beställts, förvaltats eller finansierats av parter som har intresse av resultatet av studierna”.

Här lyfter domslutet den internationella kommissionen, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP, som fastslagit gränser för radiofekvent strålning, vilka antagits av många av världens länder, däribland Sverige. Hovrätten skriver att studier som Inail hänvisat till är författade av medlemmar i ICNIRP och har fått ”direkt eller indirekt finansiering från industrin”.

Hovrättens konsulter kritiserar även en studie av italienska nationella hälsoinstitutet Istituto superiore di Sanità, 2019, där man kom fram till att långvarig användning av mobiltelefon inte är förknippad med ökad risk för cancer. I kritiken framkommer bland annat att studien använt data om trend för förekomst av cancer på ett felaktigt sätt och att de inte tagit hänsyn till senare experimentella djurstudier.

I domslutet hänvisas istället till djurstudier från Ramazzini-institutet och National Toxicology Program (NTP) där man sett en statistiskt signifikant ökning av tumörceller i hjärtat hos råttor. Man har också beaktat forskning från den oberoende svenske forskaren Lennart Hardell.

Hovrätten skriver att riktlinjer från ICNIRP har mycket ekonomisk och strategisk betydelse för telekommunikation och därför bör dess medlemmar avstå från att bedöma effekten på hälsan av radiofrekventa nivåer som de själva bedömt som säkra. Ett exempel är EU-utredningen SCENIHR, 2015, där medlemmar från ICNIRP ingick, enligt domslutet, men som ska vara oberoende.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.