loadingMålningen ”Sovande ung man sittande framför en uppslagen bok” utfördes av en okänd konstnär i Rembrandts ateljé på 1600-talet. Nu finns den i samlingarna på Nationalmuseum. Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum
Målningen ”Sovande ung man sittande framför en uppslagen bok” utfördes av en okänd konstnär i Rembrandts ateljé på 1600-talet. Nu finns den i samlingarna på Nationalmuseum. Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum
Konst

Nationalmuseum förvärvar målning från Rembrandts ateljé

Ida Fältander

Nationalmuseum har köpt in oljemålningen ”Sovande ung man sittande framför en uppslagen bok”, sannolikt målad i Rembrandts ateljé i mitten av 1600-talet.

Under 1600-talets mitt strömmade otaliga konstnärer till Amsterdam för att gå i lära hos Rembrandt. Speciellt vanligt vid denna tid var karaktärsstudier föreställande unga män, där eleverna använde varandra som modeller.

Motivet med ynglingar som drömmer sig bort, eller har somnat intill en hög med böcker, sågs under holländsk guldålder som en allegori över Lättjan, en av de sju dödssynderna. Målningarna var tänkta att moralisera och att få människor att ta vara på sina liv.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMålningen ”Sovande ung man sittande framför en uppslagen bok” utfördes av en okänd konstnär i Rembrandts ateljé på 1600-talet. Nu finns den i samlingarna på Nationalmuseum. Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum
Målningen ”Sovande ung man sittande framför en uppslagen bok” utfördes av en okänd konstnär i Rembrandts ateljé på 1600-talet. Nu finns den i samlingarna på Nationalmuseum. Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum
Konst

Nationalmuseum förvärvar målning från Rembrandts ateljé

Ida Fältander

Nationalmuseum har köpt in oljemålningen ”Sovande ung man sittande framför en uppslagen bok”, sannolikt målad i Rembrandts ateljé i mitten av 1600-talet.

Under 1600-talets mitt strömmade otaliga konstnärer till Amsterdam för att gå i lära hos Rembrandt. Speciellt vanligt vid denna tid var karaktärsstudier föreställande unga män, där eleverna använde varandra som modeller.

Motivet med ynglingar som drömmer sig bort, eller har somnat intill en hög med böcker, sågs under holländsk guldålder som en allegori över Lättjan, en av de sju dödssynderna. Målningarna var tänkta att moralisera och att få människor att ta vara på sina liv.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024