Mystisk massa upptäckt på månen – ”Fem gånger större än Hawaii”
Månen.


Forskare har upptäckt en okänd massa begravd i månens största krater. 

"Tänk dig att ta en hög med metall fem gånger större än Hawaiis största ö och sedan begrava den under jord. Grovt räknat är den massa vi har upptäckt så stor”, säger Peter James, biträdande professor i planetgeofysik vid Baylor University, enligt Phys.org

Den mystiska massan finns begravd under månens största krater, Aitken-bassängen vid sydpolen, och kan innehålla substanser från en asteroid som har kraschat in i månen och skapat kratern, enligt ett uttalande från Baylor Universitys studie.

Kratern kan dock inte ses från jorden eftersom den ligger på månens bortsida. 

"När vi kopplade ihop det med månens topografi från Lunar Reconnaissance Orbiter så upptäckte vi helt oväntat stora mängder av olika massor hundratals kilometer långa under Aitken-bassängen vid sydpolen”, sade James i uttalandet. 

"En av förklaringarna till den här massan är att metallen från asteroiden som bildade kratern fortfarande är inbäddad i månens mantel." 

Studien, "Deep Structure of the Lunar South Pole-Aitken Basin", finns publicerad i tidskriften "Geophysical Research Letters". 

Forskare studerade data insamlade från rymdfarkoster använda vid NASAs projekt GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory). 

Grafiken visar topografi på månens bortre sida. De varmare färgerna visar en hög topografi och de blåare färgerna en låg topografi. Aitken-bassängen vid sydpolen (SPA) visas i olika blå nyanser. Den streckade cirkeln visar platsen för massan under bassängen. Bild: NASA/Goddard Space Flight Center/University of Arizona 

Enligt James tynger den täta massan, "oavsett vad den är, varifrån den än kommer”, ned kraterbotten med 800 m.

"Vi gjorde beräkningarna och det visade sig vara en tillräckligt utspridd asteroidkärna från nedslaget som skulle kunna ha stannat kvar i månens mantel fram till vår tid, istället för att ha sjunkit ner till månens kärna”, sade James. 

Enligt uttalandet finns också möjligheten att den stora massan kan vara en koncentration av oxider med hög densitet kopplade till den sista fasen i förstelningen av månens magmahav.

Månytans olika bassänger. Bild: NASA/GZFC/Arizona State University

Hypotesen om månens magmaförstelning förklarar den tidiga utvecklingen för jordlika planeter, enligt Science.gov. Hypotesen som förklarar dynamiken för hur jordlika planeter når sina långvariga fasta tillstånd är dock dåligt förstådd, enligt portalen. 

Aitken-bassängen vid sydpolen (SPA)

Aitken-bassängen vid sydpolen är den största och äldsta nedslagsbassängen på månen, enligt NASA. En nedslagsbassäng är en nedslagskrater med en fälgdiameter större än 64 km och månen har 40 sådana, förklarar Lunar Science and Exploration. De här nedslagsbassängerna sägs styra månens geologi.

Aitken-bassäng vid sydpolen, det mörkare området längst ner på bilden.

NASA förklarar att Aitken-bassängen vid sydpolen har en diameter på ungefär 2400 kilometer. Det betyder att den sträcker sig över nästan en fjärdedel av månens yta. 

"De stratigrafiska förhållandena visar att SPA är det äldsta nedslagsområdet på månen, men forskare är mycket intresserade av att veta hur gammalt det är. Månprover tyder på att de flesta av månens stora bassängerna bildades för omkring 3,9 miljarder år sedan, under en period kallad senare delen av stora bombarderingen", enligt NASA.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld.

Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd!

Här ser du hur du kan stödja oss.