loadingMariana Mazzucato har blivit något av en akademisk fixstjärna och gett legitimitet till återuppväckelsen av idén om staten och kapitalet i samma båt. Foto: Xavier Juberre Busqets/Pressbild
Mariana Mazzucato har blivit något av en akademisk fixstjärna och gett legitimitet till återuppväckelsen av idén om staten och kapitalet i samma båt. Foto: Xavier Juberre Busqets/Pressbild
Krönika

Christian Sandström: Staten och kapitalet i samma båt

Christian Sandström

Finanskrisen 2008–2009 och pandemin har bidragit till en industripolitisk renässans i västvärlden, men det vore ett misstag att blunda för de idéströmningar som legitimerat uppståndelsen av staten och kapitalet som ideal. Ingen forskare har varit mer tongivande än italiensk-amerikanska Mariana Mazzucato, vars tankegods behöver skärskådas ordentligt.

Sedan finanskrisen har stimulanspaketen avlöst varandra och de statliga satsningarna på så kallad grön omställning har bara blivit större. EU:s ”Green Deal” uppgår till totalt tusen miljarder euro. Av dessa medel har 430 miljarder euro öronmärkts för vätgas. Detta är ett svindlande belopp och motsvarar omkring 80 procent av hela Sveriges BNP. Idén om staten och kapitalet i samma båt är alltså tillbaka, med full kraft.

En klassisk marxistisk karikatyr av det kapitalistiska systemet visar hur staten och kapitalet i form av kungligheter och kapitalister sitter längst upp i en pyramid. ”We rule you” lyder texten. På nästa nivå i pyramiden återfinns prästerskapet och texten ”we fool you”, följt av militären och ”we shoot at you”, borgerskapet och ”we eat for you”. Pyramiden bärs upp av arbetarklassen (”we work for all”).

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMariana Mazzucato har blivit något av en akademisk fixstjärna och gett legitimitet till återuppväckelsen av idén om staten och kapitalet i samma båt. Foto: Xavier Juberre Busqets/Pressbild
Mariana Mazzucato har blivit något av en akademisk fixstjärna och gett legitimitet till återuppväckelsen av idén om staten och kapitalet i samma båt. Foto: Xavier Juberre Busqets/Pressbild
Krönika

Christian Sandström: Staten och kapitalet i samma båt

Christian Sandström

Finanskrisen 2008–2009 och pandemin har bidragit till en industripolitisk renässans i västvärlden, men det vore ett misstag att blunda för de idéströmningar som legitimerat uppståndelsen av staten och kapitalet som ideal. Ingen forskare har varit mer tongivande än italiensk-amerikanska Mariana Mazzucato, vars tankegods behöver skärskådas ordentligt.

Sedan finanskrisen har stimulanspaketen avlöst varandra och de statliga satsningarna på så kallad grön omställning har bara blivit större. EU:s ”Green Deal” uppgår till totalt tusen miljarder euro. Av dessa medel har 430 miljarder euro öronmärkts för vätgas. Detta är ett svindlande belopp och motsvarar omkring 80 procent av hela Sveriges BNP. Idén om staten och kapitalet i samma båt är alltså tillbaka, med full kraft.

En klassisk marxistisk karikatyr av det kapitalistiska systemet visar hur staten och kapitalet i form av kungligheter och kapitalister sitter längst upp i en pyramid. ”We rule you” lyder texten. På nästa nivå i pyramiden återfinns prästerskapet och texten ”we fool you”, följt av militären och ”we shoot at you”, borgerskapet och ”we eat for you”. Pyramiden bärs upp av arbetarklassen (”we work for all”).

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024