loadingKvartetten The Kronos framför tillsammans med Æons musikensemble stycket "Rise" av Vladislav Boguinias, New York den 23 september 2015. Foto: Benjamin Chasteen
Kvartetten The Kronos framför tillsammans med Æons musikensemble stycket "Rise" av Vladislav Boguinias, New York den 23 september 2015. Foto: Benjamin Chasteen
Musik

Ledare: Politiker behöver mer bildning inom kulturområdet

Kristina I. Kleinert

Inom kulturområdet har begreppet en armlängds avstånd lyfts fram de senaste åren. Nyligen publicerade Myndigheten för kulturanalys rapporten Så fri är konsten: Den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten, och Riksförbundet Sveriges museer rapporten Armlängds avstånd – Tillståndet i landet enligt 104 museichefer. Båda rapporterna lyfter det ökade politiska inflytandet över konst- och kulturvärlden som problematiskt och något som kan hota demokratin och den konstnärliga friheten.

Begreppet en armlängds avstånd har sina rötter inom det militära när soldater stod uppställda och skulle ha en armlängds avstånd till framförvarande. Numera används begreppet inom kulturpolitiken som en princip för att politiker ska skapa förutsättningar för kulturskapande, men inte styra eller lägga sig i innehållet eller den konstnärliga processen.

2017 kom museilagen som hade till syfte att stärka museernas roll och frihet som kunskapsförmedlare och förvaltare av vårt kulturarv. Den nya rapporten från Riksförbundet Sveriges museer visar att museilagen inte efterlevs och uppfylls av politikerna. Det framgår att en dryg tredjedel av kommunala och regionala museichefer har blivit utsatta för försök till påverkan.

– Det osäkra politiska läget som vi befinner oss i visar hur snabbt det politiska landskapet kan ändras. Det gör det extra viktigt att museilagens armlängds avstånd uppfylls. Nu måste det på allvar diskuteras kontrollsystem som säkrar styrdokument som uppfyller armlängds avstånd och utbildning för museer som har politiskt tillsatt styrelse, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare vid Sveriges museer.

Gustafsdotter lyfter fram utbildning som en åtgärd för att motverka politisk styrning och för att möjliggöra att museilagen efterlevs. Ur ett större perspektiv handlar det inte bara om utbildning i lagar och styrdokument, utan också om politikers, tjänstemäns och beslutsfattares bildning. Det handlar om vilka kunskaper och erfarenheter inom kulturområdet som de som beslutar om svenskt kulturliv har.

I Kulturutskottet vid riksdagen har 5 av 17 ledamöter någon form av utbildning inom kulturområdet: en dansare (SD), musiklärare (KD), danspedagog (C), litteraturvetenskap (L) samt kulturarvstudier (SD). Det är möjligt att det finns fler ledamöter som har kunskaper och fritidsintressen inom kulturområdet än som framgår av riksdagens webbplats. Men frågan är hur många av våra folkvalda som har varit på en opera, konsert, teater, balett, konstutställning eller ett folklustspel? Hur många går regelbundet på kulturarrangemang eller är själva skapare av konst och kultur på ett eller annat sätt?

Kulturministern är utbildad psykolog och har i sitt uppdrag ett flertal ansvarsområden förutom kultur som exempelvis demokrati, idrott, nationella minoriteter och medier. Det är mycket att hålla reda på, och med inte så mycket kulturellt bagage måste hon förlita sig på tjänstemän och utredningar.  

Bristen på bildning hos våra politiskt folkvalda är en stötesten för kulturområdet. Inom ett flertal andra områden kan analyser, tabeller och statistik ge en inblick och nödvändig kunskapsbild för att fatta rimliga beslut, men det är inte lika lätt när det gäller konst och kultur som berör värden som i vissa fall kan vara omätbara.

Ofta genererar kultur sinnliga, emotionella, mentala och andliga upplevelser som det kan vara svårt att sätta ord på. För många är det en nödvändighet att uppleva och utöva kulturella uttrycksformer, och det ses som en viktig del av livet. För att förstå konst och kultur behöver man uppleva den, inte bara en gång, utan många gånger, man behöver bilda sig inom kulturområdet.

Bildning kan vara ett sätt att berika sig som människa och upptäcka och utveckla olika sidor hos sig själv. Bildning är också att kunna sätta saker och ting i ett sammanhang och därigenom få en vidgad världsbild. Konst och kultur bildar inte människor per automatik, den måste hålla en konstnärligt, hantverksmässigt och moraliskt bra nivå. Men vad händer med svenskt kulturliv om politiker inte har några egna upplevelser och erfarenheter inom kulturområdet att bottna i och ha som referens när de ska fatta beslut?

 

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingKvartetten The Kronos framför tillsammans med Æons musikensemble stycket "Rise" av Vladislav Boguinias, New York den 23 september 2015. Foto: Benjamin Chasteen
Kvartetten The Kronos framför tillsammans med Æons musikensemble stycket "Rise" av Vladislav Boguinias, New York den 23 september 2015. Foto: Benjamin Chasteen
Musik

Ledare: Politiker behöver mer bildning inom kulturområdet

Kristina I. Kleinert

Inom kulturområdet har begreppet en armlängds avstånd lyfts fram de senaste åren. Nyligen publicerade Myndigheten för kulturanalys rapporten Så fri är konsten: Den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten, och Riksförbundet Sveriges museer rapporten Armlängds avstånd – Tillståndet i landet enligt 104 museichefer. Båda rapporterna lyfter det ökade politiska inflytandet över konst- och kulturvärlden som problematiskt och något som kan hota demokratin och den konstnärliga friheten.

Begreppet en armlängds avstånd har sina rötter inom det militära när soldater stod uppställda och skulle ha en armlängds avstånd till framförvarande. Numera används begreppet inom kulturpolitiken som en princip för att politiker ska skapa förutsättningar för kulturskapande, men inte styra eller lägga sig i innehållet eller den konstnärliga processen.

2017 kom museilagen som hade till syfte att stärka museernas roll och frihet som kunskapsförmedlare och förvaltare av vårt kulturarv. Den nya rapporten från Riksförbundet Sveriges museer visar att museilagen inte efterlevs och uppfylls av politikerna. Det framgår att en dryg tredjedel av kommunala och regionala museichefer har blivit utsatta för försök till påverkan.

– Det osäkra politiska läget som vi befinner oss i visar hur snabbt det politiska landskapet kan ändras. Det gör det extra viktigt att museilagens armlängds avstånd uppfylls. Nu måste det på allvar diskuteras kontrollsystem som säkrar styrdokument som uppfyller armlängds avstånd och utbildning för museer som har politiskt tillsatt styrelse, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare vid Sveriges museer.

Gustafsdotter lyfter fram utbildning som en åtgärd för att motverka politisk styrning och för att möjliggöra att museilagen efterlevs. Ur ett större perspektiv handlar det inte bara om utbildning i lagar och styrdokument, utan också om politikers, tjänstemäns och beslutsfattares bildning. Det handlar om vilka kunskaper och erfarenheter inom kulturområdet som de som beslutar om svenskt kulturliv har.

I Kulturutskottet vid riksdagen har 5 av 17 ledamöter någon form av utbildning inom kulturområdet: en dansare (SD), musiklärare (KD), danspedagog (C), litteraturvetenskap (L) samt kulturarvstudier (SD). Det är möjligt att det finns fler ledamöter som har kunskaper och fritidsintressen inom kulturområdet än som framgår av riksdagens webbplats. Men frågan är hur många av våra folkvalda som har varit på en opera, konsert, teater, balett, konstutställning eller ett folklustspel? Hur många går regelbundet på kulturarrangemang eller är själva skapare av konst och kultur på ett eller annat sätt?

Kulturministern är utbildad psykolog och har i sitt uppdrag ett flertal ansvarsområden förutom kultur som exempelvis demokrati, idrott, nationella minoriteter och medier. Det är mycket att hålla reda på, och med inte så mycket kulturellt bagage måste hon förlita sig på tjänstemän och utredningar.  

Bristen på bildning hos våra politiskt folkvalda är en stötesten för kulturområdet. Inom ett flertal andra områden kan analyser, tabeller och statistik ge en inblick och nödvändig kunskapsbild för att fatta rimliga beslut, men det är inte lika lätt när det gäller konst och kultur som berör värden som i vissa fall kan vara omätbara.

Ofta genererar kultur sinnliga, emotionella, mentala och andliga upplevelser som det kan vara svårt att sätta ord på. För många är det en nödvändighet att uppleva och utöva kulturella uttrycksformer, och det ses som en viktig del av livet. För att förstå konst och kultur behöver man uppleva den, inte bara en gång, utan många gånger, man behöver bilda sig inom kulturområdet.

Bildning kan vara ett sätt att berika sig som människa och upptäcka och utveckla olika sidor hos sig själv. Bildning är också att kunna sätta saker och ting i ett sammanhang och därigenom få en vidgad världsbild. Konst och kultur bildar inte människor per automatik, den måste hålla en konstnärligt, hantverksmässigt och moraliskt bra nivå. Men vad händer med svenskt kulturliv om politiker inte har några egna upplevelser och erfarenheter inom kulturområdet att bottna i och ha som referens när de ska fatta beslut?

 

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024