Ledare: Pandemipolitiken behöver genomlysas – inklusive vaccinen

Illustration: Jens Almroth


Den här veckan inleder Epoch Times en granskning om Pfizer/Biontechs covidvaccin i Europa och Sverige. I den första artikeln kan vi visa hur över 300 000  vaccindoser som distribuerats i Sverige tycks ha tillverkats i anläggningar som saknade intyg som garanterar vaccinets säkerhet.

Dessutom verkar intygen, när de väl gavs, ha getts orimligt snabbt efter att granskningen upptäckt en rad brister i vaccinet, varav flera större. Enligt den databas som EMA, EU:s läkemedelsmyndighet, håller över biverkningar verkar vaccinen från dessa batchar ha lett till ett stort antal allvarliga biverkningar, inklusive dödsfall, i både Sverige och andra länder.

Det var många som häpnade över hur snabbt pandemin "avblåstes" i såväl Sverige som andra länder. Ena dagen började även svenska politiker, som hållit en internationellt sett ganska pragmatisk och försiktig linje, efterlysa mer drakoniska åtgärder mot personer som valde att inte vaccinera sig. Nästa dag var alltsammans som bortblåst, och politikers och mediers uppmärksamhet övergick till annat, som exempelvis kriget i Ukraina.

Det är dock allt fler som nu ropar på en ordentligt genomlysning av hur pandemin hanterades. Det gäller inte minst i de länder som gick längst i åtgärderna, som Kanada och Australien.

En amerikansk skribent försökte på twitter nyligen efterlysa en "amnesti" för saker som sagts och gjorts under pandemin, men överöstes med svar i form av artiklar, rubriker och skärmdumpar från politiker, kändisar och journalister som inte bara hetsade för i princip avskaffade medborgerliga rättigheter för ovaccinerade, utan förklarade att det faktiskt var nödvändigt och bra att göra sig lustig över ovaccinerade personer som dog i covid. Där fanns även citat i den genren av skribenten själv.

Implikationen var tydlig: Det är faktiskt bara etablissemanget och dess tillskyndare i denna fråga som agerat på ett sätt som fordrar ”amnesti”, och det är inte särskilt smakfullt att den sidan nu efterlyser det på det här sättet. I Sverige har vi varit jämförelsevis förskonade från den här sortens debatt, men strax innan pandemin plötsligt försvann från agendan var även vi på väg i denna riktning

Parallellt med detta har kritiska röster inom läkarkåren tystats och frysts ut, och sociala medier har gått regeringars och överstatliga organisationers ärenden i att censurera kritisk debatt. Det finns en stor uppgörelse som väntar, inte bara gällande vaccin, utan även de integritetskränkande åtgärder som vissa länder vidtog under pandemin, och även i hur man hanterade avvikande uppfattningar och protester. Den är även kopplad till en större debatt om medicin som en inkörsport till ett kontrollsamhälle.

Nu börjar allt mer bevis ramla in och analyseras kring allvarliga biverkningar, samtidigt som den utlovade effektiviteten hos covidvaccinen steg för steg skrivits ner. Den amerikanske presidenten Joe Bidens utfästelse om att alla ovaccinerade hade "en vinter av svår sjukdom och död" att se fram emot har kommit på skam. Om vi ska kunna agera på ett bättre sätt framöver, och samla något slags erfarenheter inför nästa pandemi är det viktigt att de här sakerna inte sopas under mattan för något slags samhällelig husfrids skull.

Denna ledarsida har hela tiden försökt ha en avvaktande och kritisk hållning till pandemipolitikens svängningar, och det är något vi fortsätter med. Det är en del av vårt mål att bredda det mediala perspektivet. Det innebär inte att vi motsätter oss all användning av vaccin, mot vare sig covid eller något annat. Men när mediastormen var som mest intensiv räckte det med att vara ens lite kritisk för att avfärdas som "antivaxxare". 

Resonemanget hos den som gjort detta tycks ha varit att all form av kritik mot enskilda vaccin undergräver vaccinering som koncept. Vad vi nu finner många vittnesmål om på sociala medier är snarast det motsatta: stigmatiseringen, påtryckningarna och de allt mer besvärande rapporterna om dålig verkan och allvarliga biverkningar tycks ha gjort somliga som tidigare hade en neutral eller positiv hållning generellt negativa eller avvisande till alla vaccin.

I en kritisk granskning av pandemipolitiken spelar läkemedelstillverkare och regleringsmyndigheters agerande en viktig roll. Detta är något Epoch Times avser försöka bidra till att undersöka med den artikelserie vi nu inleder.